Bibliográfia az átoktáblákhoz, mágiához

- Bácskay András: Számmisztika a babilóniai orvosi szövegekben 
(in: Németh György(szerk.): Gyógyító számok. Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban. Szeged, 2008.)
- Bajnok Dániel- Pataricza Dóra: ..."Hirdesd ki az ezernevű Isis titkait..." Egy titkosírással írt mágikus papirusz két töredékének elemzése 
(Sic itur ad astra 15., 2003/2-3)
- Bajnok Dániel- Pataricza Dóra- Ruzsa Kata: Jóslatok és varázslatok a kr.u. 3. századból. Egy mágikus papirusz fordítása (Vallástudományi Szemle 1.,2005/1)
-Bajnok Dániel: Mit számít az orvosi mágia? Numerológia és gyógyító mágikus papiruszok 
(in:Németh György(szerk.): Gyógyító számok. Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban. Szeged, 2008.)
- Bilkei Irén: A pannoniai ABC feliratok értelmezéséhez (Archaeológiai Értesítő 104, 1997.)
- Dodds, E.R.: A görögség és az irracionalitás
(Budapest, 2002.)
-Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete
(Budapest, 2007.)
- Fónagy István: A mágia és a titkos tudományok története
(Budapest, 1943.)
- Gáspár Dorottya: Átoktábla Savariából
(Savaria 25/3, 2000-2001)
- Gesztelyi Tamás: Pannoniai vésett ékkövek
(Budapest, 1998.)
- Gradvohl Edina: Matrix. Az antik anyaméh- ábrázolás tipológiájáról (in: Földi Éva (szerk.): Társadalom és kultúra, Budapest, 2006.)
- Gradvohl Edina: Az anyaméh védelme és a soroor formula
(Folia Archaeologica 55, 2009.)
- Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban
(Budapest, 1969.)
- Kovács P.- Szabó Á.: Újabb latin feliratos átoktábla Pannoniából
(Folia Archaeologica 52,2005-2006.)
- Kubinyi Mária Krisztina: A ságvári római sírmező egyik sírjában talált varázstábla 
(Archaeologiai Értesítő III/7-9, 1946-48.)
- Nagy Árpád Milkós: Egy császárkori talizmán
(Antik Tanulmányok 37, 1993.)
- Nagy Árpád Miklós: "Ezer úton egyfelé"- gyógyítás a klasszikus ókorban
(Kalligram 2003/12)
- Nagy Árpád Miklós: Gyógyító ékkövek (Az évszak műtárgya 2003. Ókor 2, 2003.)
- Nagy Árpád Miklós: Talizmánok a római császárkorból (Az év műtárgya 2004., Ókor 3, 2004.)
- Nagy Árpád Miklós: A kakasfejű- kígyólábú istenalak- ábrázolható-e az ábrázolhatatlan?
(Ókor 3, 2004.)
- Nagy Árpád Miklós: Daktylos pharmakités. Gyógyító varázsgemmák és -gyűrűk a görög- római kultúrában
(ókor 6, 2007.)
- Nagy Árpád Miklós: A varázsgemmák és a klasszika archaeologia
(ókor 8, 2009.)
- Németh György: A vilabertrani káptalan skarabeusa. (in: Klaniczay Gábor- Nagy Balázs(szerk.): Történelmi tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, Budapest, 1999.)
Németh György: K3 Aquincumban. Egy mágikus amulett feliratának értelmezése
(Ókor 5, 2006.)
- Németh György: Létezett-e antik homoszexuális mágia?
Kultúra és közösség 11, 2007/4.)
- Németh György: Hippokratés és a számok
(A húsról. Debreceni szemle 16/1, 2008.)
- Németh György: Hulladémon, ne légy engedetlen!
(Ókor 8, 2009.)
- Ritoók Zsigmond: Egy új, görög nyelvű varázspapirusz
(Antik Tanulmányok 22, 1975.)
-Fritz Graf: A mágia a görög- római világban
(Gondolat kiadó, 2009.)
- Hahn István: Róma istenei
- Nagy Árpád Miklós(szerk.): Az Olympos mellett
(Gondolat kiadó, 2013.)
- Gradvohl Edina: Az önfejű anyaméh
(Ókor, 2009/3-4.)
- Barta Andrea- Lassányi Gábor: Sötét fohászok. Gondolatok a római átokszövegekről egy új aquincumi ólomtábla kapcsán
(Ókor, 2009/3-4.) 
 

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története