Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2017

Amüthisz kertje

Kép
A babiloni függőkert a világ hét csodájának egyike, ám a helyét mind a mai napig nem ismerjük pontosan. Szemiramisz kertje néven is ismert, de a legenda nem Szemiramiszhoz köti, hanem Amüthiszhez. Bárkié is volt a kert és bárhol is állott, a köré szövődött történet gyönyörű. Szemiramisz, az asszír királynő nagy csatornaépíttető hírében állt, a legendában az ő alakja keveredik a szépséges és szomorú királyné alakjával.    A kertet a legenda szerint Nabú-kudurri-usszur építette időszámításunk előtt 600 körül szépséges és szomorú feleségének, a méd hercegnőnek, Amüthisznek. A hercegnő nem volt boldog az új királyságában: szülőhelye gazdag és zöld volt, és új férje miatt egy puszta sivatagba kellett költöznie. A király végtelenül szerelmes volt a feleségébe, és bármit megtett volna érte, hogy egy kis mosolyt csaljon kedvese arcára. Ezért építtette a kertet, hogy egy kis 'otthoni' hangulatot varázsoljon Babilonba.    A kert tényleg a világ csodája lehetett, aki látta, büszke volt r…

Latin :-)

Kép

Reggeli szépségápolás

Kép
Int e tanács: tunyaság fogatok nehogy elfeketítse, s reggel mossa ki friss vízhab a szátokat is. Értitek arcotokat behavazni a kréta porával, s vér mit nem pirosít, megpirosítja a rúzs. Ritka szemöldökötök rajzát kerekítse ki szénrúd, s orcátok, ha csupasz, fedje csipetnyi tapasz. Nem szégyen, hamu vagy sáfrány sem a szemre, szemernyi, mely, Cydnus, ragyogó partjaidon viruló.

(Ovidius: Ars amat. 3, 197-204 Kárpáty Csilla fordítása)

Latin gyönyörök és gyötrelmek#62

Kép

A fáraó nyaral :-)

Kép

#60

Kép

Képregény :-)

Kép

Hamis szobrok

Kép
A híres Metropolitan Múzeumban 28 éven keresztül csodálhattuk meg a harcosokat ábrázoló szobrokat, melyek, mint bebizonyosodott - hamisak. A huszadik század egyik legnagyobb műkincshamisítási botránya következik.    1933-ban a Metropolitan Múzeum három etruszk szobrot állított ki. Tömegeket vonzott a fekete agyag harcos, melyek az időszámításunk előtti ötödik században készültek. A szobrok meglepően nagyok, ember méretűek. Egy nagyobb és egy kisebb, álló harcost ábrázoló szobrok, és egy szigorú fej, amely keletiesen szögletesre nyírt szakállal tekintett le a látogatókra a harci sisakja alól. Íme a darabok a kiállításon:

   John Marshal kurátor szerezte meg a szobrokat, egy műkincskereskedőtől vásárolta. Bár a szobrok hamar ellentmondásba kerültek az ókori itáliai művészettörténettel, a kurátor mégis oroszlánként harcolt a szobrok valódiságáért.     Az első szembeötlő 'furcsaság' a szobrok hihetetlenül ép állapota. Az egyik szobornak a hüvelykujja, a másiknak az egész karja hiá…

Szeretni valakit...

Kép
Hadrianus császár a haláltól nem csak a saját lelkét féltette, hanem a számára legkedvesebbet is, a lovát. Persze mi sem szebb élet, mint egy csodálatos paripa hátán nyargalászni, együtt átélni a kalandokat, vadászni, vágtatni, hódítani és habzsolni az életet. Hadrianus hű társa, jobbik fele volt Borysthenés, a paripa. Elveszítette a számára legkedvesebbet, és egy csodálatos verssel búcsúzott el tőle. Akit a legjobban szeretett... És hiába a számtalan közös kaland, a lovak élete sajnos rövidebb, mint az emberé. Borysthenésnek jó élete volt.     Hadrianus Borysthenést Rasparaganustól, a roxolánok királyától kapta ajándékba 118-ban. A vadászló nyergében Pannoniában vadkanra vadászott. A ló valóban káprázatos ajándék lehetett, ha Hadrianus ennyire megszerette. Egy vadászatra és harci helyzetekre kiképzett ló tanítása rengeteg időt és türelmet igényel, ezek a lovak hihetetlenül intelligensek és valódi társai az embernek. A sírvers Aptában, Gallia Narbonensisben került elő.
Borysthenes Al…

A hét bölcs

Kép

Latin gyönyörök és gyötrelmek #61

Kép

Félelem az útonállóktól

Kép
Ahogy apám hazafelé indult a szőlőskertjéből, szokásom szerint lóra kaptam, rátértem az országútra, s egy darabon előrenyargaltam. Egy helyütt az úton annyi juh sereglett össze, mint valami félreeső legelőn, mellettük mindössze négy kutya, két juhász és semmi több. Az egyik juhász, megpillantva a kis csapat lovast, odakiabált a másikhoz: - Ügyelj azokra a lovasokra! Az ilyesfélék szokták elkövetni a legnagyobb rablásokat!    Ahogy ezt meghallottam, sarkantyúba kaptam lovamat, és a juhok közé vágtattam. A megrémült juhok szétugrottak, és tolongva – bégetve rohantak szerteszét. A juhász felénk hajította a vasvilláját; a vasvilla a nyomomban ügető lovast találta. Mikor továbbvágtattunk; így esett, hogy aki a juhát féltette a „rablóktól”, a vasvilláját veszítette el.    Mesének véled? Pedig valóban megtörtént!

(Fronto: Ep. ad Marcum Caes. 2,12 Borzsák István fordítása)

#59

Kép

Latin :-)

Kép

Híres-hírhedt nők

Kép

Március idusára...

Kép

Latin gyönyörök és gyötrelmek#60

Kép

Khariszok

Kép
A báj és a szépség megtestesítői - a római Gratiae (Gráciák).    A származásukról különféle változatokat ismerünk. Ezek szerint szüleik: Zeusz és Eurünomé vagy Zeusz és Harmonia; vagy anyjuk egy Ókeanisz, akit halfarokkal szoktak ábrázolni; vagy Héra és Zeusz gyermekei; vagy Dionüszosz és Korónisz lányai; vagy Dionüszosz és Aphrodité lányai; vagy Aglaia és Héliosz lányai.    Homérosz Iliászában Kharisz Héphaisztosz felesége, de az Odüsszeiában már Aphrodité az isteni kovács felesége. A panopliszi Nonnosz Khariszt Dionüszosz feleségeként említi.    Boiótiában a legelterjedtebb hagyomány három Khariszról beszél, ezek: Aglaia vagy Aglaié vagy Aglaé (gör. sugárzó, tündöklő), Euphroszüné (gör. ragyogó bölcsességű, boldog) és Thaleia (gör. vizágzó).    Lakóniában (Spárta) ketten vannak: Kléta (gör. hírneves, könyörgéssel megszólított) és Phainea Phaenna (gör. ragyogó). Nonnosznál Paszitheia, Peithó és Aglaia néven szerepelnek Dionüszosz és Korónisz lányai.    Athénben két Khariszt tartottak s…

#58

Kép

Macskák, mint mindig...

Kép

Ugyanaz, és mégis más - oszlopok és miegymás

Kép
Az ókori épületek - oszlopok kavalkádja. Első ránézésre talán ugyanolyannak tűnnek, de gondosabb megfigyelés után nyilvánvalóvá válnak a különbségek. Mert az oszlopok nem ugyanolyanok. Megvan a maguk múltja és története, az építészet éltes korú tagjai. Bár már a görög és a római templomépítészet közötti különbségről írtam korábban, az oszlopok különlegességét szeretném hangsúlyozni ezzel az írással.    Az oszlopok néha zömökek, néha karcsún és kecsesen égbe törőek, ám egy dolog azért közös bennük: súlyt tartanak, az épület roppant tömegét cipelik. Ilyenek a kővé dermedt lányok is, a kariatidák, akik évezredeken keresztül tartják a fejükön az antik épületeket. És persze ott vannak a kamuflázs-oszlopok, akik csak díszítenek, mert faragvány lényük eleve nem tarthat semmit, de azért azt üzenik nekünk, szemlélőnek, hogy az épület bár könnyed és súlytalannak tetszik, az oszlopok, a megbízhatóság és szilárdság jelképei jelen vannak. Bár néhány épület esetében az oszlopoknak valójában semmi…

Öngyilkosság az amphitheatrumban

Kép
Alaptalan a véleményed, hogy csak nagy férfiakban volt meg az erő ahhoz, hogy széttörjék az emberi rabság bilincseit; nem áll az, amit mondasz, hogy erre legfeljebb egy Cato lehetett képes, aki, mikor kardja nem végzett vele, sebét feltépve adta ki a lelkét! Roppant elszántság árán megvetett sorsú emberek is jutottak már biztos révbe, mert ha nem adatott meg könnyűszerrel meghalniuk, s nem választhatták meg kedvükre haláluk eszközét, megragadták azt, ami kezük ügyébe akadt, s az erős akarat tulajdonképpen ártalmatlan tárgyakat is fegyverré változtatott!    Minap a vadállat- viadalok kaszárnyájában az egyik germán, akit a másnap reggeli látványosságra osztottak be, félrevonult, hogy elvégezze szükségét: más zugot nem talált, ahová ne kísérte volna őr. Itt az ürülék letakarítására használt fanyelű szivacsot nyelestől a torkába gyömöszölte, s légcsöve elzárásával vetett véget életének. Ez volt csak a halálmegvetés! Az igaz, nem éppen ízléses vagy mutatós: mert van- e nagyobb ostobaság,…

Mi a mítosz?

Kép
"A fát fának nevezed, és nem gondolsz bele a szóba. Az ott nem volt 'fa', amíg valaki el nem nevezte annak. A csillagot csillagnak hívod és azt gondolod róla, hogy nem más, mint egy anyaggömb, amely matematikailag kiszámítható pályán mozog. De ezeket te látod így. Ha megnevezed és leírod a dolgokat, csak a saját terminusaiddal ruházod fel őket. És ahogyan a nyelv meglévő tárgyak és fogalmak megnevezése, úgy a mítosz az igazság megnevezése.    Istentől jövünk, és ezért az általunk szőtt mítoszok, noha nem mentesek a tévedéstől, óhatatlanul visszaverik az igaz fény egy töredék csillámát, az örök igazságét, amely Istennél van. Csak a mítoszalkotás révén, azzal, ha másodteremtőként történeteket talál ki, remélheti az ember, hogy eljut a tökéletességnek abba az állapotába, amelyben a bűnbeesés előtt élt. Mítoszaink talán tévelyegnek, de bármily tétován is, az igaz cél felé haladnak, míg a materialisztikus 'haladás' csak az ásító szakadék felé vezet, a gonosz hatalmának …

Latin gyönyörök és gyötrelmek#59

Kép

Lelki válság

Kép
Nem könnyű ám a ragadozók élete. Néha bizony ők is nekikeserednek vagy elszontyolodnak, hogy az álnok csacsi már nem hajlandó játszani velük. Pedig olyan jó volt kergetni, harapdálni, riogatni, kóstolgatni a tomporát, de a játszótárs feladta. Ilyenkor bizony elszontyolodik a legbátrabb oroszlán is. A szerető állatidomár megérti kedvenc ragadozója lelki válságát, szeretettel megölelgeti, simogatja a nekikeseredett jószágot. Mert a jó pedagógus érti és érzi neveltje lelki világát. Talán még egy latin versecskével is kedveskedik a jószágnak, csak az esztétikai örömszerzés végett.     Egyéb magyarázatot hirtelen nem találtam a szituációra :-)

Bert Barelds művészete

Kép
Bert Barelds holland fotográfus ókori témához nyúlt: Sir William Waterhouse antik témájú festményeit kelti életre - fényképeken. A képek lenyűgözőek és remekül tükrözik a festő képzeletvilágát, mégis, felmerül a kérdés, hogy mit lát egy festő, mennyire élénk és kalandos a képzelete, és mi a valóság. Egyáltalán létezik-e bárki, aki a 'valóságot' látja? Létezik-e egyetlen valóság, vagy amit mi annak vélünk, az a számtalan szubjektív valóságból kialakuló esszencia? Talán ez nem is fontos, hiszen a szépség és a művészet mindenért kárpótol!
A görög kultúra címszavakban

Kép

A római ház

Kép
Rómában a magánház vagy DOMUS általában négyszögletes alaprajzú. Zárt teret képe, mert szinte sohasem nyílik belőle ablak az utca felé. Ennek az az előnye, hogy a házban tartja a meleget, és nem engedi be a port, zajt és a betörőt. A vastag, fából faragott, díszes kétszárnyú bejárati ajtó két oldalán üzlethelyiségek találhatók, amelyet kereskedők bérelnek ki a háztulajdonostól. Szűk folyosón keresztül érhetjük el az OSTIARIUS-t, a portási feladatokat ellátó rabszolgát, aki ellenőrzi a látogató személyazonosságát. A ház előtt vagy a falon gyakran harapós kutyát ábrázoló mozaik  vagy freskó található: CAVE CANEM ('óvakodj a kutyától') felirattal, ami arra figyelmeztet, hogy az ajtó mögött szelindek őrzi a házat.    A folyosó végén találhat az ATRIUM. Ez a szabad égre nyíló terület a római épület nélkülözhetetlen része: középső négyzete a COMPLUVIUM, ahol az összegyűlt esővizet medencében gyűjtik. Ez az IMPLUVIUM, amelyet magas márványoszlopok díszítenek. Az atrium körül végig …

Római nippek

Kép
Egy átlagos római szeretett színházba járni. Noha a görögöktől származott, ezért nem lehetett tiszta és erényes római dolog, azért szerették. Nem csupán szórakozást és kikapcsolódást jelentett, hanem a közélet része is volt. Lehetett fecsegni és üzletelni, másokat kibeszélni és híreket szerezni - és még az egyik legjobb szórakozásnak is bizonyult.    A színháznak és színjátszásnak számtalan fajtája és félesége van, egy dolog azonban közös: a maszk. A színészek arcjátéka egy hatalmas maszk mögé volt rejtve, így az arcmimika nem érvényesülhetett az előadásban. Maradt a test és a hang kifejező ereje. Mert ám a ruhák sem voltak igazán beszédesek.    A színházi maszkok feltűnnek mozaikokon, freskókon, falfestményeken, jól ismerjük őket. A maszkok azonban nem ezerfélék, amilyenek a mostani karneváli álarcok: a maszkok története is a messzi múltba nyúlik vissza. Archetípusokat jelenítenek meg, mindig ugyanazt a hat szereplőt látjuk. Embertípusokat képviselnek, már maga a maszk viselése soka…

Hogyan került a madár a Colosseumba?

Kép
Magam sem tudom. Egyszer csak ott volt. Talán azért, mert pontosan beleillett. Mintha az ő számára épült volna a mini- Colosseum. Ő vigyázza az ókoros könyveimet. Ám ha a madár nem elég éber - vagy jogosan fél a macskától - kénytelen vagyok a mini hadseregemre bízni kincseim őrzését: