Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2017

#56

Kép

Egy eb emlékére

Kép
Egy eb síremléke:bár a feje hiányzik, a tudósok szerint kutya. Azért a combja alapján lehetne oroszlán is, bár annak nyilván kisebb az esélye, hogy valaki túlélte a hobbiból tartott oroszlánját. Persze sosem lehet tudni. Felirat nincs, csakis a jószág neve szerepel: Heuresis. Jelentése nyomozó, nyomolvasó; minden bizonnyal vadászkutya volt. Ezzel is csökken az oroszlán-elmélet. Hasonlóan Margaritához, a gazdája kedves társa lehetett, hogy a szeretett eb halálakor szírkövet állít az emlékére. Persze a felirat hiányában ismét nem lehet biztosan kijelenteni, hogy állattal van dolgunk, de jelen esetben igen valószínű (több állatos sírfelirat esetén fenn áll a gyanú, hogy azok valójában embereknek állított sírkövek - amolyan antik humorral megfűszerezve).

Nagy Sándor és a lovak

Kép
Egy alkalommal a thesszaliai Philoneikosz Philipposzhoz vitt egy Bukephalasz nevű lovat, s felajánlotta tizenhárom talentum vételárért. A lovat levezették a síkságra, hogy kipróbálják, de makrancos, zabolátlan állatnak találták, mert Philipposz emberei közül senkit nem engedett a hátára ülni; senki szavának nem engedelmeskedett, hanem hátsó lábára állva szüntelenül ágaskodott. Philipposz bosszankodott, és megparancsolta, hogy a vad, megfékezhetetlen lovat vezessék el, de ekkor Alexandrosz, aki ott állt köztük, így szólt: „Hogyan lehet ilyen lovat elveszíteni, csak azért, mert ügyetlenül és gyenge kézzel nem tudtak bánni vele!” Philipposz először hallgatott, de mikor Alexandrosz megismételte szavait, és valósággal búskomor lett, így válaszolt: „Miért szólod le a nálad idősebbeket, mintha többet tudnál náluk, és jobban bírnál a lóval?” „Én bizony - felelte Alexandrosz - másnál jobban tudnék bánni vele.” „De ha nem tudsz, milyen büntetést vagy hajlandó fizetni elbizakodottságodért?” „M…

Latin gyönyörök és gyötrelmek#54

Kép

Phoebus temploma

Kép
Kérded, mért jövök ily későn? Ma nyitotta meg éppen Phoebus aranyházát Caesar, a nagyszerü úr. Pún márvány oszlopsoron áll, fenséges e látvány, közbül vén Danaus lányainak serege. Élő Phoebusnál is szebbnek tetszik e márvány, lantját verve, dalát zengve, ki hangtalan áll. Kőoltára körül Myronnak barmai állnak, négy művészi remek, mint eleven tehenek. És közepén ragyogó márványból díszlik a templom, drágább Phoebusnak, mint hona, Ortygia. Fönt meg a Nap fényes kocsiját láthatjuk az ormon, szín elefántcsontból vannak a cifra kapuk, egyen a Delphi előtt megvert gallus had iramlik, máson meg Niobé sorsa a bús diszités. S végül a nyájával maga áll ott és a hugával Pytho nagy istene, leng leple, s az ajka dalol.

(Propertius, 2,31 Bede Anna fordítása)

Nyelvtanulás :-)

Kép

Róma madártávlatból

Kép
Azokat az előnyöket, amelyekkel a természeti környezet ajándékozta meg Rómát, a lakosok még alkotásaikkal is megtoldották. A görögök úgy vélik, hogy biztos alapokat teremtettek a városalapításhoz, ha biztosították számára a szép fekvést, a védettséget, a kikötőket és a megfelelő környezetet. A rómaiaknak viszont az volt a legfőbb gondjuk, amire a görögök csak kevés súlyt fektettek: hogy utakat építsenek, bevezessék a vizet, és olyan csatornarendszert hozzanak létre, amely az egész város vizét le tudja vezetni a Tiberisbe. Még a vidéket is utakkal hálózták be s közben dombokat vágtak át, mélyedéseket töltöttek fel, hogy a kikötőbe érkező árukat társzekerekkel szállíthassák. A csatornák boltozata egymáshoz simuló kövekből készült; némelyik akkora, hogy egy szénásszekér is közlekedhetne benne. A vízvezetékek meg annyi vizet szállítanak a városba, hogy a városon keresztül és lent a csatornákban valóságos folyók áramlanak: majd minden ház közelében van bővizű tartály, szökőkút és vízcsa…

Gyerekjátékok - csak szőrmentén

Kép
A gyerekek midig is gyerekek voltak: szerettek játszani. Akkor is, amikor nem kaptak szebbnél szebb játékokat, akkor is, ha nem tanították meg őket a különféle játékok szabályaira. Mert egy gyereknek minden játék: egy dió, egy kavics, egy macska kiváló társaság és egy kosár is bármelyik pillanatban hadihajóvá alakulhat.    A legenda szerint a csörgettyűt Architas, a nagy görög államférfi és hadvezér találta fel vagy tökéletesítette - mindenesetre a görögök az ő nevéhez kötik ezt a gyerekjátékot.      Pausanias a kisázsiai utazásai során említi hogy Heraionban, Héra istennő templomában egy olyan kis, elefántcsonttal díszített kiságyat látott, ami a pisaei fejedelem lányának, Hippodameiának s később Pelops feleségének a játékszere volt. Valószínűleg a babája ágya lehetett.   Népszerűek voltak az állat formájú, agyagból készült játékszerek: ezeket lehetett akár húzni is - valójában a gyermeki fantázia határa szabta meg, hogy mindenre bevethető egy agyagmacska. Ezek az agyagbabák lehetet…

#55

Kép

Lego - Róma

Kép

Egyiptomi istenek

Kép
Amon         (Thébában) kosfej, két magas toll, napkorong; a levegő, a             termékenység istene. Az Újbirodalom korában első az istenek             között, kultusza állami jelleget öltött; azonosult Rével             Amon-Ré névenAmszet       Hórusz gyermekeAnat         a háború istennője, Ré leányaAnubisz      sakálfejű; a temetők, a balzsamozás istene, a "szívek             számlálója"Anuket       a nílusi zuhatagok vidékének védőjeÁpisz        Memphisz szent bikája, a termékenység isteneApofisz      kígyó, Ré legnagyobb ellensége, a felhőzet megtestesítőjeApuaut       temetők, halottak isteneAton         napistenBásztet      az örömök istennőjeBész         szakállas törpe; a vajúdó asszonyok, gyermekágyas anyák,             a házitűzhely jóindulatú isteneDuamutef     Hórusz fiaEpet         a szülést segítő vízilóistennőGeb          a Föld istene, Nut férjeHapi         a Nílus isteneHarpokratész a gyermek Hórusz neveHathor       szerelem, vidámság, bőség, ég istennő…

Latin gyönyörök és gyötrelmek#53

Kép

Mezopotámia istenei

Adad       viharistenAn         Éa atyja, égistenAnsar      Apszú és Tiámat gyermeke, az Égi VilágtájApszú      Tiámat férje, az édesvizű tengerDumuzi     Istár szerelmese, termékenységistenÉa         Marduk atyja, a föld és a földi vizek uraEnki        édesvíz, csatornák, öntözés ura; Éával azonosítjákEnlil      a levegő ura, termékenységistenEreskigal   Nergal felesége, az alvilág királynőjeGestinanna  termékenység-istennőIstár      termékenység-, háborúistennő, az esthajnalcsillagKisar      Apszú és Tiámat gyermeke, a Földi VilágtájLahamu      Apszú és Tiámat gyermekeLahmu       Apszú és Tiámat gyermekeMarduk      Babilon legfőbb isteneNanna       holdistenNergal      a föld ura, halálistenNiszaba     termékenységistenSamas      napistenSzin       holdistenTiámat      az őskáosz női, sárkány alakú harcosaUtu         napisten

Rómaiak - miniben

Kép