Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2016

A gonoszak között a leggonoszabb

Kép
Dinlas egyike Aphrodité gyermekeinek. Mert bizony a szépséges istennő nem tagadta meg a bájait a halandó és halhatatlan férfiaktól, és a családtervezés forradalma előtt bizony sok gyermeke született. Dinlas valahogyan mégsem volt kedvére, megtagadta a gyermeket és csak fájdalmat és szenvedést hagyott neki útravalóul az életéhez. Az Alvilágba dobta a gyermeket, ahol Hádész talált rá: a fiú kitekeredett végtagokkal, meggyötörve feküdt a hideg ébenfa padlón. A holtak istene meglátta a fiúban a dühöt, az erőt, amit csak a gyűlölet adhat, és saját fiaként a keblére ölelte. Így lett Dinlas az ősi város, Lamark őre. Ebben a városban pihennek meg azok a hősök és katonák, akik a csatában sérültek meg. Maga Aesculapius is itt tanulta ki a gyógyítás művészetét.    Idővel Árész megorrolt a különleges helyre: nem tetszett neki, hogy a kiváló harcosok félrevonulnak a csatából, hogy megpihennek és regenerálódnak. A gyógyító Aesculapius  tudománya már túlmutatott az emberek lehetőségein: fel tudta …

Beatles-latin

Flava Navis Sub Aqua In oppido quae natus sum
Homo vivebat qui ad mare navigavit,
Et nobis vitae narravit
In terra navium sub aqua. Sic ad solem navigavimus
Donec mare viridis invenimus
Et viximus sub fluctibus
In nostra nave flava sub aqua. Omnes vivimus in nave flava sub aqua,
Quadam navis flava,
Quadam navis flava.
Omnes vivimus in nave flava sub aqua,
Quadam navis flava,
Quadam navis flava. Et amici nostri omnes in navi sunt,
Multi plures illorum juxtim viventes,
Et organici canere ineunt… Omnes vivimus in nave flava sub aqua,
Quadam navis flava,
Quadam navis flava.
Omnes vivimus in nave flava sub aqua,
Quadam navis flava,
Quadam navis flava. Ut vitam otii vivimus,
omnis nostrum omnia habens quae requiramus
caelum caeruleum, mare viridis,
in nostra nave flava sub aqua. Omnes vivimus in nave flava sub aqua,
Quadam navis flava,
Quadam navis flava.
Omnes vivimus in nave flava sub aqua,
Quadam navis flava,
Quadam navis flava. Yellow Submarine In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea,
And he told us of h…

#42

Kép

Knossos - Mínosz szarvai

Kép
Knosszoszt át- meg átszövi - plasztikusabban szólva át- meg átdöfi a szent szarv szimbóluma. Már Sir Arthur Evansnek is szemet szúrt a sok szarv: a bútorokon, épületeken díszítő motívumként, sírok ékeiként és mint szent felajánlások. Persze mindenkinek azonnal a könnyűvérű Phasziphaé csúf esete jut eszébe: és milyen igaz, Mínosz és csalfa feleségének kicsit problémás fiacskája kitörölhetetlen eleme a krétai civilizációnak. Ez a szobor/műalkotás is természetesen a szarvakkal játszik, a szent bika szarvai és Kréta elválaszthatatlanok. Mintha csak a boldogtalan bika-fiú merengne a baljós éjszakába tekintve a börtön-palotája ablakából kikönyökölve...

Latin gyönyörök és gyötrelmek #32

Kép

Latin szótanulás 8.

Kép

#41

Kép

A sportolók dicsősége

Kép
Rhodoszi Diagoras (Διαγόρας ὁ Ῥόδιος) híres ökölvívója az i.e. 5. századi görögöknek. Kétszer nyert az olümpiai játékokon, az iszthmoszi játékokon és a nemeai játékokon. Nevét Pindarosz is megénekelte. A híres ökölvívó leszármazottja a messzéniai hős, Aristomenes. Ma a rhodoszi repülőtér ("Diagoras") és a helyi labdarúgó csapat őrzi a nevét (Diagoras FC).    Fiai követték a bajnokot: a legidősebb fiú, Damagetos nyerte meg a pankrációt i.e. 452-ben és 448-ban. Akousílaos, a középső fiú szintén sikeres sportoló volt, és a fiúk győzelmük után apjukat a vállukra vették, és körbehordozták a stadionban. A nézők éljeneztek, mert Diagoras elérte a legnagyobb dicsőséget, amit ember elérhet az életben. És mint a tökéletes élet megkoronázása, Diagoras ott halt meg a stadionban, és állítólag ő volt a legboldogabb ember, aki valaha élt. A legkisebb fia, Dorieus szintén sikeres sportoló lett.    Egy másik legenda szerint, ami Pausaniastól származik, az egyetlen nő Kallipateira (Diagoras …

A görög tragédia szerkezeti elemei

PROLOGOSZa kar bevonulása előtti szövet (szó 
                      szerint „előszó”), lehet monológvagy                        párbeszéd PARODOSZa kar bevonuló éneke („bevonulás”) EPEISZODIONa kardalok utáni párbeszédes rész                        (szó szerint a kardal „járulék”-a,de csak                        annyit jelent, hogy mellékes, a fő                        szálhoz csupán hozzákapcsolódó, de nem                        ahhoz tartozó SZTASZIMONkardal, melyet a kar azt követően ad elő,                        hogy elfoglalta a helyét, „megállt” a                        tánctéren (innen az elnevezés: „álló”,                       vagyis álló helyzetből induló tánc vagy                        ének); a tragédia cselekménye és                        párbeszédes részek váltakozásával                        bontakozik ki, amelyeket megszakíthat KOMMOSZegy vagy két erős                        érzelmeket,szenvedélyeket megjelenítő ének                       (szó szerint a gyászt kifejező „mellverés”)EX…

Elkészült az olvasónapló!

Kép
Elkészült az Antigoné olvasónapló! Az oldalsávban található, a teljes olvasónapló egy bejegyzésben olvasható. Én nagyon szerettem olvasni, remélem ti is élvezni fogjátok!

Αντιγόνη (Antigone) film!

Kép

Latin gyönyörök és gyötrelmek #31

Kép

Latin szótanulás 7.

Kép

Latin fülbevaló: Iosephus et Titus servi sunt

Kép

Hogyan hangzott a latin?

Kép

Antik anekdoták: Biasz

Kép
Priéné városát az ellenség ostromolta, s aki csak tehette, magához vette az értéktárgyait, és menekült. Amikor Biaszt megkérdezték, hogy miért nem cipel magával semmit, ezt mondta: - Mert mindenemet magammal hordom.


Cum hostes urbem cepissent, incolae fugerunt. Omnes ita fugerunt, ut multa de suis bonis secum portarent,. Bias non idem fecit, sed cum amici admonerent, ut res suas portaret, ille: "Ego - inqiut - facio: omnia enim mea mecum porto."

#40

Kép

Visegrád régészeti emlékei

Kép
„A PANNÓNIAI TÖRZSEKET, AMELYEKET AZ ÉN PRINCIPATUSOM ELŐTT A RÓMAI HADSEREG SOHASEM KÖZELÍTETT MEG, TIBERIUS NERO RÉVÉN, AKI AKKOR MOSTOHAFIAM ÉS LEGÁTUSOM VOLT, LEGYŐZTEM, A RÓMAI NÉP HATALMA ALÁ VETETTEM, ÉS ILLYRICUM HATÁRAIT ELŐBBRE VITTEM, EGÉSZEN A DUNA VONALÁIG. "Octavianus Augustus emlékiratából
Óriási hatalom birtokosától, a birodalom első császárától származik az idézet, akinek teremtő lángelméjét Horatius és Vergilius dicsőítette, aki kivételes tehetségével és vaskézzel uralta a legfontosabb határ menti provinciákat.  Az idézet utolsó mondata a történészek körében mégis heves viták forrása lett.  Jó ideig úgy értelmezték a kutatók, hogy ez a Duna északi és keleti határvonalát jelentette.  Pedig Pannónia meghódítása nem varázsütésre történt, hanem több lépés sorozatából kerül római uralom alá.  Ez erősíti azt a vélekedést - mert más források is utalnak arra -, hogy ennek a területnek a meghódítása valóban szerepelt Augustus tervében, de a gondolat megvalósítását a csász…

Latin gyönyörök és gyötrelmek #30

Kép

Az éjszaka veszedelmei

Kép
Képzeld most el az éj sokféle egyéb veszedelmét: mily magasan nyúlnak föl a házak, ahonnan agyonvág mindenféle cserép, ha lyukas vagy csorba edények hullanak az ablakból, s mily súllyal ütik meg a járdát, szinte kivájva. Hanyagnak tűnsz, ki előre a nem várt bajra nem is gondol, ha sietsz vacsorára, s előtte még végrendeletet se teszel. Mert annyi halál les éjjel, ahány ablak virraszt feltárva utadban! Így hát azt kívánd, s e siralmas vággyal ébredj: bár lenne elég nekik az, hogy nagy tálból lelocsolnak. Szenved az arcátlan részeg, ha nem adta ki senkin még a dühét. Úgy tölti az éjt, mint hajdan Achilles sírva barátjáért: hol háton fekve, hol arcán; így tud aludni csupán. Az ilyennek jót verekedve jön meg az álma. De bármint is szilajítsa az ifjú kor, tüzesítse a bor, nem köt bele abba, aki jobb - bíbora, hosszú sor követője miatt – kikerülni, míg sok fáklyával s bronz lámpással vonul arra. Engem, aki csak a holdfény meg pici gyertya szokott így elkísérni, minek fonalát kímélve beosztom, engem megvet. Hal…