Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2016

Latin gyönyörök és gyötrelmek #18

Kép

Művészlélek

Kép

Rómer Flóris néhány gondolata a Bakonyról

"Mult századbeli iróink szinte említik, miszerént a komáromivárnak általellenében fekvő csillagerödnek építése alkalmávala Szönyön kívül fekvő úgynevezett Pannónia dűlőből számtalanfaragott kő vitetett oda, sőt hogy a komáromi várfalak egyikrésze római emlékek maradványiból és pedig a helybeli mondaszerént a fogoly református lelkészek által épült; nincs tehátkétség, miszerént itt is eleibe tétetvén a pillanatnyi anyagi haszon a szelleminek , a történelem pótolhatlan veszteségére igen sok feliratos kő a föld sötét gyomrába temettetett. A vidéken több kőkoporsó is ásatott fel. Ezek néhánya manap itató válnak használtatik — néhánya a nemzeti Múzeum földszinti tornácaiban, más része helyben vagy másutt is kertekben és udvarokban állitatott fel. Egyike, melyet Schoenwisner mint a szönyi templom temetője előtt fekvőt említ, jelenleg Ácson az urasági kertben egy — különösen e kőkoporsó és más kövek fentartására készült — sírboltban van felállítva; — mennyire gyertyavilágnál ki lehete…

Homer Odysseája; hellénből fordította Szabó István (1846) tizennyolcadik ének

Iros Odysseusszel párví; hőslői kelengyék.
Egy házló koldús jöve közbe, ki kéregetőleg
Ácsorgott fel alá Ithakában, potrohos ember,
Kész az evéshez iváshoz széles kedvig, azonban
Még sem erős vagy inas, noha nagy szál férfiu szemre.
A neve Arnaeos, miután születésekor eztet
Adta fel anyja; de Irosnak nevezék el az ifjú
Hőslők, mert eljárt izenettel akarhova küldék.
Imez közbejövén kiüzé házábol Odysseust,
És támadva meg igy mondá neki röpke szavakban:
„Félre küszöbtöl, öreg, netalán lábfogva huzassál,
Nem látod, hogy a vendégek mindnyája kacsingat
Rám, s kicepelni tanít? noha én átallom ugyancsak.
Félre tehát, netalán kezeinkkel döntsük el a pert.”
Vágva meg ezt szemivel mondá neki terves Odysseus:
„Ördöngös, neked itt sem szólva se téve nem ártok,
Sem nem irigylem akarmennyit nyujtandanak; elfér
E küszöbön mind a kettőnk. Nem kellene bánnod
A másét tőlem; gondolnám csak te is ollyan
Koldús vagy mint én, mig az áldást istenek adják.
Kézre pedig ne igen szaporán hivogass ki, nehogy még
Megharagíts, s noha …

Ha Caesar Gingerbread man lett volna...

Kép

Regifugium

Kép
Régi római ünnep, melynek napja februarius 24-ikére esett. Neve miatt azt hitték, hogy a királyok elűzésének emlékére alapították. Ov. fast. 2, 685 sk. E napon a rex sacrorum a comitiumon áldozatot mutatott be, majd pedig sietve távozott lakására. E látszólagos menekülés magyarázatát azonban hibásan keresték Tarquinius Superbus menekülésében, mely a hagyomány szerint Kr. e. 509. februarius 24-én történt. Sokkal valószínűbb, hogy ezen áldozás már a királyok korában megvolt, s talán tisztitító áldozat volt, amelyre a februarius hónap neve is utal. Augustus korától kezdve a rex sacrorum nem februarius, hanem martius és majus 24-én mutatta be a comitiumon áldozatát; azután sietve távozott haza, mert míg a comitiumon tartózkodott, nem lehetett gyűlést vagy törvényszéki tárgyalást tartani. Mindkét nap dies intercisus volt (l. Dies), a naptárban e négy betűvel jelölve: Q. r. C. F. (azaz quando rex comitiavit, fas). Varor. l. l. 6, 31.    A „királymenekülés”, Regifugium, már az ó…

Terminus ünnepe, Terminalia

Kép
Terminus a határ római numenje, később istensége, ő lakozott minden határkőben, amelyeket áldozat keretében állítottak fel, szentnek tekintették őket és a határkő elmozdítóira súlyos büntetést szabtak.Terminus hatalmának első igazi megnyilvánulása volt, amikor Tarquinius Superbus át akarta helyeztetni a Capitoliumon lévő „szobrát” (egy határkövet) a tervezett nagy Iuppiter-templom helyéről. Az összes többi isten jóslat útján beleegyezett szentélye lebontásába, egyedül Terminust nem lehetett elmozdítani, s így beleépítették a templomba. E jelet úgy tekintették, mint bizonyságot Róma jövendő uralmának szilárdságáról.Kéz és láb nélkül ábrázolták, ezzel is jelezve, hogy az egyszer lerakott határkövet nem lehet elmozdítani a helyéről. Terminus ünnepét, a Terminaliát, február 23-án tartották. Terminus    A rómaiak határistene, a kinek különös védelme alatt állottak a határt jelző kövek (termini). A velük kapcsolatos vallásos szokások és intézmények Numa idejéből származnak. Il…

Latin gyönyörök és gyötrelmek #17

Kép

A latin macska megmondja#42

Kép

Ovidius: Hősnők levelei XIX.

Kép
XIX. Hero Leandro Quam mihi misisti verbis, Leandre, salutem
     ut possim missam rebus habere, veni!
longa mora est nobis omnis, quae gaudia differt.
     da veniam fassae; non patienter amo.
urimur igne pari, sed sum tibi viribus impar:
     fortius ingenium suspicor esse viris.
ut corpus, teneris ita mens infirma puellis;
     deficiam, parvi temporis adde moram.
vos modo venando, modo rus geniale colendo
     ponitis in varia tempora longa mora.
aut fora vos retinent aut unctae dona palaestrae
     flectitis aut freno colla sequacis equi;
nunc volucrem laqueo, nunc piscem ducitis hamo,
     diluitur posito serior hora mero.
his mihi summotae, vel si minus acriter urar,
     quod faciam, superest praeter amare nihil.
quod superest facio, teque, o mea sola voluptas,
     plus quoque, quam reddi quod mihi possit, amo.
aut ego cum cana de te nutrice susurro,
     quaeque tuum, miror, causa moretur iter;
aut mare prospiciens odioso concita vento
     corripio verbis aequor…