Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2015

Odüsszeia: Tizedik ének - hogy legyen kedved elolvasni

Tizedik ének: Aiolosz, a laisztrügónok, Kirké (1-574)
   Aiolié úszó szigetén kötöttek ki, itt él Aiolosz Hippotadész, minden szelek ura. Jó vendéglátó, bőségesen ellátja Odüsszeuszékat minden jóval. Amikor útnak indulnak, Aiolosz ad Odüsszeusznak egy nagy bőrtömlőt, benne mindenféle szelekkel. Odüsszeusz berakja gálya padja alá.    Kilenc napon át hajóznak, amikor a tizedik napon végre megpillantják Ithaka partjait. Ekkor Odüsszeusz végre elalszik (eddig nem merte lehunyni a szemét), a társai viszont hirtelen kíváncsiak lesznek, hogy mi van a tömlőben. Azt hiszik, hogy Odüsszeusz kincseket kapott, és nem akar osztozkodni velük, ezért a tömlőt felnyitják. A szelek kiszabadulnak, és visszakerülnek Aiolié szigetére. Aiolosz nem segít még egyszer, mert az istenek minden bizonnyal gyűlölik az utazókat, ha ennyire nem akarják, hogy hazajussanak.    Odüsszeuszék tovább hajóznak, a laisztrügónok szigetén, Lámosz váránál (Télepülosz) kötnek ki. A kikötőben találkoznak a laisztrügón kir…

Havas Akropolisz

Kép
Görögország és a hó? Nekem egy kicsit bizarr gondolatnak tűnik, minekutána mindig nyáron jártam ott. Görögország így számomra a napsütés, kánikula, zsivajgó kabócák és jéghideg dinnye. Persze, olvastam róla, hogy néha ott is esik a hó, de valahogy nem tudtam elképzelni...   Hát, íme egy remek behavazott Akropolisz- fotó!

A latin macska megmondja#15

Kép

Phaedrus: Tehén, kecske, juh és oroszlán

Kép
V. Canis et Capella, Ovis et Leo Numquam est fidelis cum potente societas.
Testatur haec fabella propositum meum.
Vacca et capella et patiens ovis iniuriae
socii fuere cum leone in saltibus.
Hi cum cepissent cervum vasti corporis,
sic est locutus partibus factis leo:
'Ego primam tollo nomine hoc quia rex cluo;
secundam, quia sum consors, tribuetis mihi;
tum, quia plus valeo, me sequetur tertia;
malo adficietur si quis quartam tetigerit'.
Sic totam praedam sola improbitas abstulit. V. Tehén, kecske, juh és oroszlán
Nagy úr barátságában bízni nem lehet. E tételt önti példázatba kis mesém. A bika, kecske és a tehén egy szép napon Az állatok királyával vadászni ment. Nagy szarvast fogtak, és a zsákmányt négyfelé Elosztva így szólt arszlán úr a többihez: „Nevem miatt az első rész nekem dukál, Bátor vagyok, ezért enyém a második; Erőm nagyobb, így nekem jár a harmadik, Ki hozzányúl a többihez, az meglakol.” S elvitte mind a telhetetlen bestia.
(Terényi István fordítása)

Odüsszeia: Kilencedik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Kilencedik ének: Odüsszeusz elbeszéli kalandjait Alkinoosznak, Küklópeia (1-566)
   Odüsszeusz végre felfedi magát. Hiába bűvölte el Kalüpszó nimfa, vagy Kirké, a varázslónő Aiaié szigetén, az ő szíve akkor is hazahúzott, Ithakába. Trójából útnak indult, Iszmarosznál kötött ki, a kikón népnél. A város földúlták, kifosztották. Ám túl sokáig maradtak ott és mulatoztak, a kikónok megmaradt kis csapata megtámadta őket és szépen meg is tizedelte soraikat. Alig tudtak elmenekülni. Már Maleia fokánál jártak, amikor hatalmas viharba keveredtek, és Boreasz a hajójukat a lótuszevők szigetére sodorta. Két felderítőt és egy hírnököt küldött ki, hogy megtudja, milyen népek ezek a lótuszevők. Nem bántottak senkit, békések és barátságosak voltak, ám aki megkóstolta a lótuszt, az többé nem akart hazamenni, mindent elfelejtett. A belótuszozott társakat erőszakkal a gályák padozata alá kötözték, úgy vitték el őket onnan – mondanom sem kell, heves tiltakozásuk és bánatuk ellenére történt mindez.    To…

Perselykőbe illesztett sírkő töredéke (i.sz. 2. század első fele)

Kép
[…] an(norum) LX M(arcus) Ulp(ius) Firmus libertus et heres faciendum c(uravit)
[…] élt 60 évet, (a síremlék) felállításáról Marcus Ulpius Firmus felszabadított rabszolga és örökös gondoskodott.
Viszonylag ritkán kerülnek elő sírkövek eredeti felállítási helyükről. A hosszúkás formájú, keskeny sírkövet vagy a földbe illesztették, vagy perselykőbe csapolták be.


#25

Kép

Odüsszeia: Nyolcadik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Nyolcadik ének: Odüsszeusz a phaiákok között (1-586)
   Alkinoosz összehívja a phaiák népgyűlést, hogy döntsenek Odüsszeusz sorsa felől. Athéné körbejárja a várost és felkeresi a phaiák előkelőket, hogy minél többen vegyenek részt a népgyűlésen. Odüsszeusz vállára bájt hint: szimpatikusabbnak, megnyerőbbnek látszik (így segíti az istennő Odüsszeusz hazajutásának az ügyét). Alkinoosz a phaiák vezetőket a palotájába hívja lakomára. Itt szerepel a híres lantjátékos is, Démodokosz (ő az, akinek a Múzsák egyszerre adtak jót és rosszat: vak, de kitűnő a hallása). Démodokosz Odüsszeusz és Akhilleusz vitájáról dalol. A dal Odüsszeuszt szíven találja, arcát a köpenyébe rejti és sír. Alkinoosz azonban észreveszi a könnyeket.    A phaiák előkelők ifjai felsorakoznak a versenyre: Akoneósz, Óküalosz, Elatreusz, Nauteusz, Prümneusz, Ankhialosz, Eretmeusz, Ponteusz, Próreusz, Thoón, Anabészineósz, Amphialosz, Eurüalosz, Naubolidész, Láodamász, Haliosz, Klütonéosz (az utolsó három Alkinoosz fia).…

Marcus Valerius Fronto sírköve (i.sz. 2. század)

Kép
M(arcus) Valer(ius) Fronto st(rator) co(n)su(laris) Leg(ionis) II Ad(iutricis) Val(eria) Eutychie lib(erta) pi(entissimo) f(ecit)
(Itt nyugszik) Marcus Valerius Fronto, aki a legio II Adiutrixben a helytartó lovászmestereként (strator consularis) teljesített szolgálatot. A (sírkövet) Valeria Eutyche felszabadított rabszolganő állítja.
A strator consularis helytartói hivatalnál tevékenykedett és a lovak ellátásáért volt felelős.

Az Odüsszeia világa a művészetben

Kép

#24

Kép

Amikor a latin életre kel... 5. rész

Kép

Odüsszeia: Hetedik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Hetedik ének: Odüsszeusz belép Alkinooszhoz (1-347)
   Odüsszeusz a phaiákok városában bolyong. Athéné egy korsót vivő lány alakjában toppan elé, hogy megmutassa neki az utat a várba, Alkinooszhoz. Athéné kedvesen megmutatja az utat, és ő is azt tanácsolja, hogy legelőször Arété királynő bizalmát igyekezzen megnyerni.    Itt megtudjuk Arété isteni eredetét: Poszeidón és Peiriboia (Eurümedón, a gigászok fejedelmének legkisebb lánya) házassgából született Nauszithoosz, aki Rhéxénórral nemzette Arétét. Rhéxénór viszont meghalt, mielőtt fia születhetett volna, Apollón lenyilazta, így Arété az egy szem lánya.    Arétét a származása miatt mindenki tiszteli, a király maga is, hallgatnak a szavára. A bejáratnál két ezüstből készült kutya van, ami Héphaisztosz keze munkája, hogy örökké őrizzék a palotát. A palotát és környékét nagy gazdagság, bő termés, jólét jellemzi. Odüsszeusz belép a perembe, de Athéné ködbe burkolja, így senki sem veszi őt észre egészen addig, amíg el nem ér Arété k…

Amikor a latin életre kel... 4. rész

Kép
Egy kis személyes vélemény: nekem ez a kedvenc videóm, szerintem nagyon eltalálták Augustust, a szenvedélyét és a beszédet :-)

Iuppiternek állított fogadalmi oltárkő

Kép
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) M(arcus) Aurel(ius) Ingenuus cornicula(arius) leg(ati) Leg(ionis) II Adi(utricis) p(iae) f(idelis) S(everianae). V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
A legnagyobb és leghatalmasabb Iuppiternek! Marcus Aurelius Ingenuus a „kegyes” és „hűséges”, valamint „severusi” jelzőkkel kitüntetett Legio II Adiutrix parancsnokának corniculariusa fogadalmát szívesen és méltán teljesítette.
Marcus Aurelius Ingenuus az Aquincumban állomásozó legio II Adiutrix legioparancsnokának kiváltságos altisztjeként (cornicularius) szolgált. A corniculariusoka a római hadseregben főként adminisztratív teendőket végeztek a főtisztek mellett. Nevüket a sisakjukra erősített szarvról kapták.

Négy évszak Aquincumban

Kép
...mert minden időben szép.Odüsszeia: Hatodik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Hatodik ének: Odüsszeusz megérkezik a phaiákokhoz (1-331)


    A phaiákok királya Alkinoosz. Pallasz Athéné álmában felkeresi Alkinoosz lányát, Nauszikaát, Dümász alakjába rejtőzve (Nauszikaá jó barátnője). Elmondja neki, hogy hamarosan férjhez megy, így másnap készítsen össze szekereket a szennyessel, és nőtársaival egyetemben vonuljon ki mosni, mossák ki a lány összes holmiját.
   Így is tesz, már nagyon várja, hogy végre férjhez menjen, találgatja, milyen lesz a jövendőbelije. A folyóparton kicsapják az ökröket legelni, jó hangulatban mossák a ruhákat. A tisztákat kiteregetik a tengerparton, majd mindannyian megfürdenek, olajjal megkenekednek, és letelepednek lakomázni. Ebéd után a szolgálólányok és a királylány önfeledten együtt labdáznak, táncolnak, énekelnek. A labda beesik a tengerbe, mire a lányok sikongatnak. Erre felébred a közeli rejtekhelyen szundikáló Odüsszeusz, maga megy megnézni a lányokat és a randalírozás okát.
   Amikor megpillantják a megviselt Odüsszeuszt, a l…

Amikor a latin életre kel... 3. rész

Kép