Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október, 2014

Néhány ókori görög ünnep

Kép
HEKATOMBAIA- a hónap hetedik napján tartották Apollón Hekatombaios tiszteletére. KRONIA- Kronión hónap tizenkettedik napján tartották; Kronos uralkodására emlékeztek, amikor még mindenhol béke uralkodott a földön. SYNOIKIA- ÜNNEP- Négy nappal a Kronia után tartották, Theseusra emlékeztek. PANATHÉNAIA- A városvédő istennő, Athéna Polias ünnepe. METAGEITNIÓN- A Nagy Kutya csillagkép, a Canicula feltűnése, a forró évszak, a nyári pihenő kezdetének ünnepe. GENESIA- Boédromión hónap ötödik napján tartották, a halottak ünnepe.
BOÉDROMIA- ÜNNEP- A hónap hetedik napján a csatában segítő és „üvöltve rohanó” Apollón Boédromiosnak mondott hálaimát Athén népe. CHARISTÉRIA- ÜNNEP- A harminc zsarnok elűzésében segédkező Athénének fejezték ki köszönetüket az athéni demokrácia restaurációját ünneplő athéni plgárok. PROÉROSIA ÜNNEPE- A Pyanepsión hónappal kezdődő időszak döntően a vegetációs kultuszok jegyében zajlott, Démétérhez és Koréhez imádkoznak. PYANEPSIA- Apollón Pyanepsios ünnepe, a hónap hetedik napj…

Új kiállítás Aquincumban: Malomkövek

Kép
Új kiállítás nyílt Aquincumban! A parkban sétálva az ember megsimogathatja a Múzeum új vezetőjét, a macsekot, aki hízelgésével igyekszik egy- két falatot kicsikarni a látogatókból (nem mintha éheztetnék a jószágot). Aztán a kerítés mellett- útban a Tegularium felé- egy új kiállítás kapott helyet, a malomkövek. Felirat, képek, kövek- minden, ami kell.

Néhány gondolat a görög ünnepekről, naptárról

Kép
A görög ünnepek időpontja és időtartama igen különböző lehetett, de kevés kivétellel mindig a Hold fázisaihoz igazodtak. Kivételt képeztek Apollón ünnepei, amelyek mindig az adott hónap hetedik napjára estek, s mintha egy hétnapos „hét” fogalmát ismerő kultúrkör hatását tükröznék. A görög naptári év, amely holdév volt, általában a nyári napforduló utáni első újhold megjelenésekor kezdődött, huszonkilenc és harmincnapos hónapokból állt, s a hónapok tíz- illetve kilencnapos egységekre, dekasokra tagolódtak. A holdévnek a napévtől való eltérését úgy korrigálták, hogy minden nyolcéves perióduson belül három különböző évben egy- egy szökőhónapot illesztettek az évbe, minthogy nyolc napév majdnem pontosan megfelel kilencvenkilenc holdhónapnak. A feliratokból arra lehet következtetni, hogy az athéniak többnyire a téli napforduló tájékára eső hatodik hónapot, a Poseideónt kettőzték meg egy „második” Poseideón hónapot illesztve a naptárukba.    Görögország- szerte számos naptárt használtak, s…

A latin macska megmondja#13

Kép

Phaedrus: A királyt kérő békák

Kép
II. Ranae Regem Petunt Athenae cum florerent aequis legibus,
procax libertas civitatem miscuit,
frenumque solvit pristinum licentia.
Hic conspiratis factionum partibus
arcem tyrannus occupat Pisistratus.
Cum tristem servitutem flerent Attici,
non quia crudelis ille, sed quoniam grave
omne insuetis onus, et coepissent queri,
Aesopus talem tum fabellam rettulit.
'Ranae, vagantes liberis paludibus,
clamore magno regem petiere ab Iove,
qui dissolutos mores vi compesceret.
Pater deorum risit atque illis dedit
parvum tigillum, missum quod subito vadi
motu sonoque terruit pavidum genus.
Hoc mersum limo cum iaceret diutius,
forte una tacite profert e stagno caput,
et explorato rege cunctas evocat.
Illae timore posito certatim adnatant,
lignumque supra turba petulans insilit.
Quod cum inquinassent omni contumelia,
alium rogantes regem misere ad Iovem,
inutilis quoniam esset qui fuerat datus.
Tum misit illis hydrum, qui dente aspero
corripere coepit singulas. Frustra necem
fugitant inertes; vocem praecludit metus.
Fu…

A szent tér a hellenisztikus vallásban

Kép
A görög városok kialakulásakor területük egy részét szentnek nyilvánították, s a „szent földet” (gé hiera) kisebb részekre, temenosokra osztva az egyes istenségeknek ajánlották. A temenos istennek szentelt hely, lehet árnyas liget (alsos) vagy kisebb- nagyobb földterület, amelyen kezdetben „szabadtéri” (hypaithros) szentély, egy alacsony fallal körülvett oltár, később pedig áll. E földterület néha csupán egy szentély befogadására elegendő telek, néha városrésznyi terület vagy legeltetésre, illetve földművelésre alkalmas területeket is magába foglaló nagy kiterjedésű birtok. Az utóbbival főleg kis- ázsiai területeken találkozunk. A temenost határkövek (horoi) vagy a szent területet körülvevő fal (peribolos) választja el a profán területektől.    A klasszikus görög templomok többnyire a városok akropolisain álltak, kivéve a ktonikus istenek kultuszhelyeit, amelyek mindig sík területeken helyezkedtek el, valamint az agora isteneit, akiknek az agorán biztosítanak helyet. A szentély kel…

A görög vallásról

Kép
Az egyik osztályozás szerint három kategóriát különböztetnek meg; az imádkozás és az áldozatbemutás módja szerint különbséget tettek égi (uranios), „földi” (chthonios) és tengeristenek között. Az égi istenekhez kinyújtott karral és felfele fordított tenyérrel fohászkodtak, s a nekik szánt áldozati állat bizonyos belső részeit égő áldozat (thysia) formájában ajánlották fel az isteneknek, hogy azok füstje az égbe szálljon. Az áldozati állatot úgy szúrták le, hogy a fejét hátrahúzták, és kést mártottak a nyakába, hogy a vér az ég felé spricceljen. A fej hátrahúzásának szertartása az „anar(r)hsyis”.    Ha a földben lakó, ktonikus termékenység- vagy alvilági istenekhez könyörögtek, a földre ültek vagy térdeltek, és kézzel vagy lábbal dobolva hívták az istenséget. Az áldozati állat fejét előrehajtották, az állatot hátulról taglózták le, és vérét egy földbe vájt kis kultikus gödörbe (bothros) folyatták. Az állat „teljes egészében elégetendő” (holokaustos) volt, mert hitük szerint annak megí…

Az Aquincumi Orgona

Kép

A Mitras- szentély Aquincumban

Kép
A Symphorus és Marcus Mithraueuma   A déli városfal közelében elhelyezkedő Mithras szentély kitűzése és alaprajzi elrendezése azonos volt a polgárváros másik helyreállított Mithraeumával, a M.A. Victorinus által épített szentéllyel. A kertre nyíló épületet kőfallal kerítették, ezen belül nagyobb gyülekező terem kapott helyet a téglalap alakú épülethez dél felől csatlakozva. Az előcsarnokból nyíló cella két hosszanti oldala mentén egy-egy emelvény (podium) állt. A befelé mélyülő helyiséget a nyugati oldalon a kultuszkép és a berendezés számára kialakított szentélybelső zárja le. A töredékekből összeállítható kultuszkép adományozói a felirat alapján Symphorus és Marcus voltak. A templom már a városi municipium időszakában is állott (Kr.u. 194. előtt). A Severus korban, a város lakosságának gyarapodása, a hívek számának emelkedése a szentéyl bővítését tette szükségessé, ami a szentélybelső díszesebb átalakításával is járt.
Ha már utazol...6.

Kép
Karthágó


Karthágó városát Észak-Afrika partján, a mai Tunisz közelében alapították. Az ásatásokhoz vasút vezet. Karthágóba Szicíliából hajóval lehet utazni. Türosz (Tyros) a mai Libanon területén álló ókori ország, Fönícia városállaminak egyike, a Földközi-tenger környékén gyarmatosított. Vergilius elbeszélése szerint Türosz királya megölette húga, Dido férjét. A királylány hűséges embereivel hajóra szállt, és Észak-Afrika partján megalapította Karthágót (Új város). Aeneas király trója pusztulása után szintén ide érkezett. Rövid ideig tartó szerelem után Aeneas az istenek parancsára elhagyta Didót, hogy Róma alapítóinak ősatyja legyen. A régészeti ásatások szerint az Új várost Kr. e. a IX. században alapították. A Tophet nevű szent negyedben Tinnit istennő (a Hold és a termékenység istennője) és Baál-Hammón főisten (Napisten) kiengesztelésére gyerekeket áldoztak föl. A hagyomány szerint ezen a helyen választotta Didó az önkéntes máglyahalált, hogy megóvja népét…

A latintanárokról

Kép

#21

Kép

Tegularium- gyere velem!

Kép
Idén készült el az Aquincumi Múzeum új kiállítása, a Tegularium- minden, ami cserép. Egy hosszú épület falában kapott helyet (szerintem raktár), nagyon ötletesen és informatívan mutatja be a rómaik kapcsolatát a cseréppel. Hogyan készül, mire használták, a cserépleletek Budapesten- mindez szép, ízléses és szórakoztató táblákkal elmesélve. No és a bemutatott cserepek... mindegyik egy külön történet. Személyesen kettőt emelnék ki, aki megragadott: az egyikbe egy gladiátort véstek, a másik pedig egy kutya lábnyomát őrizte meg...de ezek tényleg csak az elfogult, személyes kedvenceim, a többi kiállított cserép is izgalmas. Szóval kalandra fel, irány az új kiállítás! A képeket a kiállítási sorrendben hagytam, így ha végignézed őket, akár Te is végigsétálhatsz az új Tegulariumon...