Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2014

Aquincum lakói: anya és lánya

Kép
A mélyített, fülkeszerű képmezőben anya és leánya mellképét faragták ki. A leány almát tart a kezében, az anya átkarolja a lányát.
Felirata mélyített mezőben:

D(is) M(anibus)/ Manil(ius) Roga/tus
vet(eranus) et (A)elia/ Dubitata Ze/buca(e)
fil(iae) ann(orum) X/ parentes vivi/ fec(erunt).


A halotti isteneknek. Manilius Rogatus veteranus és Aelia Dubitata, szülei 10 évet élt leányuknak, Zebucának készítették (a sírkövet), még életükben.

Aquincum lakói: a házaspár

Kép
A házaspár sírköve sajnos töredékesen maradt meg, a felirat elveszett (de hátha valahonnan még előkerül, sosem lehet tudni), viszont a képmező ma is látható. A sírkő az Aquincumi Múzeumban tekinthető meg, a régi múzeumépület melletti fedett lapidariumban. A múzeumi vezető szűkszavúan ennyit mond róluk:   "Az oromzat két szélén palmettás sarokdísz. Az oromzatban rozetta. A képmezőben házaspár fülkébe helyezett mellképe; kétoldalt egy- egy oszlop. A férfi jobbjával átkarolja a feleségét. Felesége feltornyozott frizurával, tunicát és köpenyt hord, kezében alma. Férje öltözete szintén tunica és köpeny. Az alatta lévő domborműből két fej maradt meg."

Aquincum lakói: Aelius Quintus

Kép
A Flórián téri aluljáróban bóklászva láthatjátok meg ezt a sírkövet, igen méltatlan módon elintézve. Értem ezalatt, hogy két talponálló között kapott helyet, és az átható ürülékszagtól nemigen lehet hosszasan ott álldogálni és csodálni. A kellemetlen körülményektől eltekintve a néhai Pannonia Provincia egy lakójával ismerkedhetünk meg, ha az idő erősen le is törölte a vonásait, néhány jellegzetességet azért még felfedezhetünk rajta, néhány személyes apróságot.   Az oromzatban Medusa fő látható, külső két oldalán egy- egy tengeri ló (hippocampus); alatta ívelt záródású fülkében az elhunyt mellképe, egyik kezében irattekercs, másikban kürt. A mellkép alatt a halotti áldozat jelenetét ábrázoló fríz. A feliratos mező két oldalán egy- egy oszlop.
Felirata:
D(is) M(anibus)/ Ael(ius) Quintus cornice(n)
domo/ Cirpi probatus/ an(norum) XX militavit/ {...} A felirat további része sajnos nincs meg.
A halotti isteneknek. Aelius Quintus kürtös Cirpi-ből. Besorozták 20 éves korában, katonáskodott...
C…

Mezopotámiai partikellékek

Kép
Ámulj és lámulj, hogy mik vannak az ókori domborműveken! Ezen a képen, ha minden igaz Assur-bán-apli és hites asszonya épp ebben a káprázatos kertben fogyasztják a frissítőjüket. Az évezredekkel korábban kivésett formák szinte életre kelnek, én én is érzem a hűs szellőt, ami a kis rabszolga legyezője felől fúj. A frissítő oka nem az esti kaszinózás, hanem a legyőzött király feletti diadal mámora. Hát igen, a legszebb öröm a káröröm, az ember mit sem változott az évezredek során. Látjátok a zenészeket? Egy egész komoly kis csapat biztosítja a tökéletes hangulatot.   De álljunk meg egy pillanatra. Az idill nem tökéletes. Valami nincs rendben. Észrevettétek? Én elsőre nem. A fán kicsit furcsa "termés" várja gazdáját. Egy fej. Egy fej?!?    Tessék közelebbről szemrevételezni. Német tudósok fel is címkézték: Bár nem értek a mezopotámiai kultúrához, de kíváncsi lennék, honnan lehet megállapítani egy talpig felöltözött emberről, hogy eunuch...

Ha már utazol...4.

Kép
Perszepolisz


   A maradványokból lehet következtetni arra, hogy milyen pompa és gazdagság jellemezte. Plutarkhosz írása szerint a Perszepoliszt meghódító Nagy Sándornak 10 000 öszvérre, és 5 000 tevére volt szüksége ahoz, hogy elszállíttassa a perzsák kincseit. Az Akhaimenida-dinasztia királyai építtették, de ez csak egy volt a királyi városok közül. I. Dareiosz király alapította Kr. e. 522-ben. Csak tavasszal és ősszel lakták, a nyári és téli lakhely máshol volt. Nemsokkal Nagy Sándor érkezése után tűz ütött ki, feltételezések szerint maga Nagy Sándor gyújtotta fel. A tűzvészben csak a kőépítmények maradtak meg. Perszepolisz feltárása során királyi rezidenciákat ástak ki a földből, amely a hegy lábánál mesterséges platón állt. A 297 méter széles, 448 méter hosszú, aprólékosan megtervezett csatorna- és vízvezetékrendszer, az építés gondos előkészítésére utal. Perszeoliszt a királyi szertartások számára építették. Voltak ugyan lakosztályai a királynak, a családjának és a kí…

Limes- erődítmények: Cuccium

Kép
Cuccium valószínűleg a mai Ilok (Horvátország) helyén feküdt. Katonai szerepe kétségtelen, de csak a későrómai korban, amikor az equites sagittarii és a cuneus equitum promotorum állomásoztak itt. Fényes Elek megállapítása szerint a dombon álló várból nagyszerű kilátás nyílik a Bácskára. Apró leletek mellett több épületet és sírt találtak ezen a helyen, a falutól keletre pedig egy Diana-templomot. (forrás:ripapannonica.hu)

Euripidész: Töredék...

Kép
"Mi rosszabb, a tömérdek rossz közül, ami megszállja országunkat, az atléták hadánál? Nemcsak hogy nem tudják, hogyan kell rendesen élni- de még ha próbálnák is, akkor se menne. Hogyan is gyarapodhat valaki, és hogyan növelheti örökségét, ha az állkapcsa rabszolgája és a gyomra uralkodik fölötte? Ezek az atléták... fénykorukban itt csak parádéznak, győzelemtől ittasan, az állam hőseiként. De nézd csak meg, mit tesz velük, ha beköszönt a keserű öregkor: csak halódnak és szétesnek, mint az elhordott ruha. Én szánom azt a görög szokást, mely isteníti őket- és összehívja a polgárokat, hogy szavazzanak győzelmi ünnepük pazarló megülésére. Mert miféle jutalom van a a polgárok számára egy olyan emberben, aki birkózásban nyert babérkoszorúval tér haza? És abban, akinek fürge a lába, vagy aki el tudja vetni a diszkoszt? Tán diszkoszt lengetve mennek a csatába, és puszta ököllel törnek át a pajzsok erdején és szórják szét az ellenséget? Ki az az őrült, aki a csata kellős közepén a sport…

Nagyítás: a Laokoón szobrocsoport részlete

Kép
Érdemes az ókori szobrokat behatóan tanulmányozni. Gyakran hiába ismerek egy-egy szobrot, az apró (gyakran nem is olyan apró) részletek lenyűgöznek. A Laokoón szobrorcsoporttal is így vagyok, mindig van rajta valami új, valami lenyűgöző. A test kidolgozottsága, az élethűség mellett egy érdekességre szeretném ezzel a képpel felhívni a figyelmet: a támadó kígyó arca. Dühös, ahogyan egy mimika nélküli állat sosem képes érzelmet kifejezni az arcával. És mégis, ez egy pluszt ad az összhatáshoz. Egyszerűen lenyűgöző. Újra és újra...

Íme az első fordításom!

Nyilván még messze nem tökéletes, van még mit csiszolni rajta, de azért kezdetnek nem rossz. Nagyon szeretem Phaedrust és úgy általában az állatos történeteket, ezért nagyon izgatott voltam, amikor a latin könyvben végre elértem ehhez a fejezethez (mert természetesen szép sorjában haladok). Így hát megosztom most veletek ezt a szívemnek oly kedves történetet.

 Lássuk először az eredetit: 

 Rana rupta et bos 

 Inops, potentem dum vult imitari, perit. 
In prato quondam rana conspexit bovem 
et tacta invidia tantae magnitudinis 
rugosam inflavit pellem. Tum natos suos 
interrogavit, an bove esset latior. 
Illi negarunt. Rursus intendit cutem 
maiore nisu et simili quaesivit modo, 
quis maior esset. Illi dixerunt bovem. 
Novissime indignata, dum vult validius 
inflare sese, rupto iacuit corpore. 

    A saját értelmezésemben: 

A szétpukkadt béka és az ökör 

 Elveszett a gyenge, míg az erőset akarta utánozni.
A réten hajdan a béka megpillantott egy ökröt,
annak nagyságától irigység kerítette hatalmába,…

A latin macska megmondja#11

Kép

A jókról...

Kép
"A szíve mélyén minden ember azt gondolja, hogy gonosz cselekedetekkel messzebbre jutna, mint jó cselekedetekkel. A jó emberek csak túlságosan félnek attól, hogy rajtakapják őket."
Platón

Merre?

Kép
"Ha nem tudod, honnan indultál, és nem tudod, hova tartasz, vagy hogy melyek a támpontjaid, hogyan jutnál el bárhova is?"
Platón: Az állam

Szavak, gondolatok

Kép
"Aki eszénél van, sohasem fog bátorságot venni magának arra, hogy a gyarló nyelv formájába öltöztesse, amit szellemével megfogott, s még kevésbé abba a merev formába, amely az írásba rögzített nyelv tulajdonsága."
Platón, 7.levél (Mészáros Tamás fordítása) 

#18

Kép