Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2014

Arkhilokhosz: A hitszegő barát

Kép
A HITSZEGŐ BARÁT
...κύματι πλαζόμενος...
. . . . . . .vesse vad dagály
sodra a partig el őt:
és Szalmüdesszosznál a torzonborz hajú
trák csapat ejtse rabul -
sok rosszban lesz ott része, csúf rabszolgasors
bús kenyerét eszi majd!
Úgy leljenek reá, didergőn; fonja át
zöld moszatával az ár,
és ott kushadjon fogvacogva, szűkölőn,
mint nyomorult suta eb
dühöngő ár habtorlatán, - hadd lássam így
sínyleni őt, aki rám
tiport, az esküjét megszegte, - s egykor ő
volt a barátom, e gaz!
Franyó Zoltán fordítása

A latin macska megmondja#10

Kép

Caesar sírja

Kép
1550-ben egy templomot építettek a templomba, melyet Iulius Caesarnak szenteltek. Ezen a helyen, ahol az "új" templom áll, itt hamvasztották el Róma első emberének a tetemét a merényletet követően. Mind a mai napig turisták kedvelt zarándokhelye, friss virággal emlékeznek a halhatatlan Caesarra, aki maga volt Róma.

Dionüszosz és a bor ünnepe

Kép
Dionüszosz a bor és a szenvedélyeket felszabadító eksztázis istene. Dionüszosznak hat ünnepe volt egy évben, ezek közül a szőlőtő és a hordó ünnepe ősszel, a borsajtó ünnepe januárban, a hordónyitás ünnepe tavasszal került sorra.   A görög mitológia Dionüszosznak tulajdonítja a bor megismertetését az emberekkel. Amikor az isten megszállt a halandó Ikariosz királynál és lányánál, a vendéglátásért cserébe borostömlőt ajándékozott. A király megkínálta a pásztorokat borral, akik lerészegedtek, s mivel az ismeretlen bódultságot a mérgezés tüneteivel azonosították, meggyilkolták a királyt, testét pedig temetetlenül hagyták. A görögök számára az egyik legnagyobb büntetés, amikor egy halottat nem temetnek el, – gondoljunk csak Antigoné tragédiájára – mivel a halott lelke bolyong és nem jut el az alvilágba. Érigoné, a király lánya találta meg apja holtestét, fajdalmában pedig felakasztotta magát az apja fölé hajló fára. Dionüszosz megharagudott a görögökre, büntetésül Attika asszo…

Birodalmi térkép

Kép

#17

Kép

Minótaurusz, az örök rejtély

Kép
A mítosz szerint mielőtt Minósz királlyá lett volna, jelet kért Poszeidóntól, hogy vajon ő vagy fivére lesz-e az uralkodó. Poszeidón Minósznak jósolta a királyságot és ennek jeléül egy fehér bikát küldött, amelyet Minósznak fel kellett volna áldoznia a jóslat beteljesülésekor. Minószt azonban elbűvölte a tengerből előbukkant fehér bika szépsége, nem ezt áldozta fel, hanem egy másik bikát, remélve, hogy Poszeidón nem veszi észre a cserét.   Poszeidón haragjában őrületet küldött Minósz feleségére, Pasziphaéra, így az asszony olthatatlan szerelemre lobbant- a bikával. Az ezermester Daidalosz segítségével Pasziphaé megtalálta módját, hogyan egyesüljön a bikával, és ennek a násznak az eredménye lett Minótaurosz (zárójelben megjegyezném, hogy az ókori római amfiteátrumi játékok során volt egy ilyen kivégzési mód, hogy egy asszonyt egy bikába zártak...). Minótaurosznak emberteste volt, bikafejjel és farokkal, emberi szelleme, egy bika testi erejével. Amíg gyermek volt, Pasziphaé d…

Cikkajánló

Kép
A Laudator blogra zseniális cikk került fel a mai napon, mindenkinek javaslom elolvasásra. A téma a kukac-@- és annak latin eredete. Igazi nyári csemege, nem csak latin fanoknak!!! A cikket ide kattintva olvashatod el.

Még egy kis humor...

Kép

Egy kis humor...

Kép

Türtaiosz: Harci dal

Kép
ΗΑRCΙ DAL
Ö Αγετ’ oe Σπάςτας εÈ άνδςου...
Nosza, hősökkel dús Spárta
fia mind, méltó az apákhoz,
balkézzel a pajzs-karimát ki!
s rázzátok bátran a dárdát,
még életetek se kimélve,
hiszen ez nem Spárta szokása.
Devecseri Gábor fordítása

A latin macska megmondja#9

Kép

Sziszüphosz a fészen :-)

Kép

Róma, az örök szerelem

Kép
Forum Romanum, ami bárhonnan nézve szép. Azt hiszem az életben legalább egyszer el kell menni Rómába. Ez az a hely, amit nem lehet elégszer megnézni, ez az a hely, amit át kell élni, amit át kell érezni. Róma, az örök szerelem. Remélem nektek is...

Néhány gondolat a szépségről

Kép
"Láttam egyszer- mesélte Iszkhomakhosz-, hogy a feleségem alaposan bekente az arcát ólomfehérrel, hogy világosabbnak tűnjék, mint amilyen valójában, meg jó sok pirosítóval, hogy pirosabb legyen az arca, mint természetesen, és még magas talpú cipőt is húzott, hogy magasabbnak lássák. - Mondd csak, asszonyom, fordultam hozzá-, mikor tartanál jobb üzlettársnak, ha pontosan megmutatnám neked, amink van, és nem dicsekednék, eltúlozva gazdagságunkat, de nem is rejtenék el előled semmit, vagy ha félrevezetnélek, és azt állítanám, hogy jóval gazdagabb vagyok, mint valójában? . - Ne is mondj ilyet- vágta rá azonnal-, és ne viselkedj így! Ha ilyen lennél, nem tudnálak teljes szívemből szeretni. -Mikor tartanál szeretetreméltóbb társadnak, ha a testemet úgy akarnám átadni neked, hogy egészséges és erős vagy ha pirosítót és szemfestéket kennék magamra, és téged megtévesztve hálnék veled, hiszen nem a bőrömet, csak a pirosítót látnád és érintenéd meg? - Én bizony szívesebben …

Könyvajánló: Epiktétosz összes művei

Kép
Epiktétosz összes művei
Steiger Kornél fordításában és jegyzeteivel.
Gondolat Kiadó,
Budapest, 2014.
3990 Ft.

„Mikor bukott el Akhilleusz? Amikor Patroklosz meghalt? Távolról sem! Akkor, amikor haragra gerjedt, amikor a nő elvesztését siratta, amikor megfeledkezett róla, hogy nem azért van ott, hogy szeretőket szerezzen magának, hanem azért, hogy harcoljon. Ezek az igazi bukások az ember életében, ez az ostrom, ez a kapituláció: amikor a helyes nézetek megsemmisülnek, amikor kivesznek az emberből.”
Epiktétosz a Kr. u. 1–2. században élt, sztoikus filozófus volt. Jelen kötet tartalmazza minden fennmaradt szövegét. Főműve, az Arrhianosz által lejegyzett Beszélgetések(Diatribai) négy könyve és a töredékek itt olvashatók első ízben magyarul, míg a legfontosabb tanításokat röviden kifejtő Kézikönyvecske (Enkheiridion) terminológiai szempontból javított fordításban jelenik meg újra.
A szövegek egyedülálló bepillantást nyújtanak a sztoikus etika érett korszakába, de nem csupán történ…