Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2014

Leonidas...

Kép

Iliász: Tizennyolcadik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Tizennyolcadik ének: Akhilleusz pajzsa (1-617)
    Antilokhosz elviszi Patroklosz halálhírét Akhilleusznak, aki teljesen kiborul: kezeivel a port markolja, fejére szórja és elcsúfítja az arcát. Akhilleusz őrjöng a fájdalomtól, még a zsákmányolt nők is felsírnak bánatukban.     A tenger mélyén Néreusz lányai Thetisz köré gyűlnek: Kűmodoké, Glauké, Thaleia, Thoé, Nészaié, Szpeió, Halié, Kűmothé, Aktaié, Limnreia, Melité, Iaria, Amphithoé, Agaué, Dótó, Prótó, Pherúsza, Dűnamené, Dexamené, Amphinomé, Kallianeira, Dórisz, Panopé, Galateia, Némertész, Apszeudész, Kallianassza, Ianeira, Klümené, Ianassza, Maira, Óreithüia és Amatheia. Thetisszel együtt siratják Patrokloszt. Thetisz felmegy Trójába, hogy gyászában támaszt nyújthasson fiának. Akhilleusz elmondja anyjának, hogy Patroklosz halála mellett még Hektór a fegyvereit is elrabolta (ezeket a fegyvereket az istenek adták ajándékba Péleusznak aznap, amikor feleségül vette Thetiszt).     Akhilleusz azon nyomban be akarja magát vetni a…

Egy kis cicoma

Kép

Villa Armira, Bulgária

Kép

#8

Kép

Leányfalu, római kori őrtorony maradványai

Kép

Iliász: Tizenhetedik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Tizenhetedik ének: Meneláosz vitézkedése (1-761)
    Meneláosz vigyáz Patroklosz holttestére. Euphorbosz ront rá, hogy elorozza Patroklosz fegyverzetét, ám Meneláosz egy oroszlán bátorságával védi, majd nyakon szúrja Euphorboszt (a testvérét is Meneláosz ölte meg). Ám Apollón elirigyli a fegyverzetet, és Hektórt küldi rá, Mentész alakjában tüzeli fel, hogy ne hagyja, hogy Meneláoszé legyen a fegyverzet, ami a hős Akhilleusz tulajdona. Mire Hektór dönt és odasiet, Meneláosz már elpucolt, Patroklosz tetemét hátrahagyva, rajta az értékes fegyverekkel (nem akar megvívni Hektórral, mert tudja, hogy alul maradna a trójai hőssel szemben).     Hektór felölti Akhilleusz fegyverzetét és csatába száll Aiásszal (Telamón fia), akit Meneláosz hívott erősítésként. Hektór oldalán harcolnak: Medón, Glaukosz, Therszilokhosz, Aszteropaiosz, Deiszénór, Hippothoosz, Phorküsz, Khromiosz és Ennomosz. Meneláosz is erősítést kér, akik jönnek: Aiász (Oileusz fia), Ídomeneusz, Mérionész, és még sokan mások, a…

#7

Kép

Filozófusportrék

Kép
A bölcsek listája A hét görög bölcs felsorolása minden egyes szerzőnél más és más. A hetek közé mindenki beemelt egyéni ízlése vagy egyéb okok miatt néhány, a más listákon nem szereplő alakot (Peiszisztratosz athéni türannosz feltűnése is ilyen egyéb oknak tudható be). Így a hét bölcs kapcsán huszonegy név merül fel. Ezek közül csak négy (Thalész, Biasz, Pittakosz és Szolón) az állandó tag. További lehetséges nevek: Akuszilaosz, Anakharszisz, Anaxagorasz, Arisztodémosz, Epikharmosz, Epimenidész, Khilón, Kleobulosz, Laszosz, Leophantosz, Müszón, Orpheusz, Pamphülosz, Peiszisztratosz, Periandrosz, Phereküdész, Püthagorasz. Platón listája Milétoszi Thalész, mütilénei Pittakosz, prienei Biasz, athéni Szolón, lindoszi Kleobulosz, kheni Müszon, spártai Khilón.

A latin macska megmondja #1

Kép

Kaszárnya és ókeresztény templom maradványai

Kép
Vöröskereszt utca- Miklós utca sarka. A Kórház utca felől a Miklós utcán érjük el néhány perces sétát követően a közparkban bemutatott emlékeket.      A területen, a 2-3. századi legiotábor keleti kapujához vezető úttól (via praetoria) északra kaszárnyák sora húzódott. A legénységi szállásokat egy- egy keskenyebb utca két oldalán, egymással szembenéző, hosszú, téglalap alaprajzú épületekben alakították ki. Az utca felőli oszlopos verandáról 13-13, előtérre és hálókamrára tagolódó szálláshely nyílt. A naponta szükséges fegyvereket tartották az előtérben, és általában 8-8 katona pihent a kb. 16 négyzetméter alapterületű hálókamrákban elhelyezett, fából készült, emeletes ágyakon. A kaszárnyaépület keleti oldalán alakították ki a tiszt (centurio) lakását.     A kaszárnyák és az utak fölé a 4. század első harmadában, amikor a legiotábort átköltöztették az új erődbe, területünk északi részén apszissal záródó nagyobb csarnokos épületet emeltek. Az apszist egy későbbi átépítés alkalmával so…