Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2014

#5

Kép

Iliász:tizennegyedik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Tizennegyedik ének: Zeusz rászedése (1-522)
    Nesztór a sátrából kilépve szembesül vele, hogy az akháj falat teljesen lerombolták. Körbejárja a tábort, szállingóznak vissza a sebesült hősök, köztük Agamemnón is. A védelmüket teljesen lerombolták a trójaiak, a harcok már a hajóknál folynak. Agamemnón szerint vízre kéne bocsátani a partmenti gályákat, menteni, amit még lehet. Odüsszeusz azon nyomban közli, hogy ez egy rossz terv. Még ha Zeusz ellenük is van, nem hátrálhatnak meg. Diomédész azt javasolja, hogy vessék vissza magukat a harcokba, buzdítsák a többieket, de csak olyan tessék-lássék módon, magukat kíméljék, hogy ők ép bőrrel megúszhassák.     Kihallgatta ezt Poszeidón és azon nyomban emberi alakban a harcosok közé vegyült. Agamemnónnak mondja el, hogy fognak még a trójaiak futni előlük.     Héra tudja, hogy Zeusz nem örülne, ha megtudná, hogy Poszeidón a tilalma ellenére beleavatkozik a háborúba. Kicicomázza magát, hogy saját bájaival terelje el Zeusz figyelmét a törté…

#4

Kép

Egy szobor tündöklése

Kép
Ma már csupán két életnagyságú Caligula szobor ismert (a többi mind csak részleteiben ábrázolja a néhai csizmácskát). Az University of Virginia's Virtual World Heritage Laboratory különleges projektbe fogott. Digitális techonlógiával új életre keltették a szobrot: kipótolták a hiányzó részeket és színekkel öltöztették fel a szobrot. Mennyivel másképp fest színesen és hiánytalanul! Valahogy így láthatták maguk a rómaiak is az eredeti szobrot... Bár kétség kívül a töredékes szobor is lenyűgöző látványt nyújt.    A Virginia Museum of Fine Arts' 3D-s szoborrekonstrukcióját nyomon követhetitek a VMFA webhelyen!

#3

Kép

Ha már utazol...3.

Kép
Ha már utazásra szános magad, íme néhány hely, amit nem szabad kihagynia egyetlen ókor- rajongónak sem:
A római Colosseum


  Az épület egy jellegzetes római amfiteátrum. Az amfiteátrumok központja az elliptikus alaprajzú aréna, mely kiválóan megfelelt a gladiátorok és vadállatok viadalának rendezésére. Az amfiteátrumot sokan a római építészet jellegzetes példájának tartják, azonban formája a görög színházakig vezethető vissza. Tulajdonképpen két egymással szembefordított színházról van szó (amphitheatrum=körszínház).     A Colosseum arénáját több emelet magasságban ülőhelyek veszik körül. A nézők biztonságos távolságból szemlélhették a gladiátorok harcát, az egzotikus állatokat. Rómában már a Colosseum megépítése előtt is számos amfiteátrum volt. A Kr. u. 64-ben kitört tűzvész után azonban újat kellet építeni. A római Colosseum építését Vespasianus, a Flavius-dinasztia első császára rendelte el, az épület nagyobb és szebb lett minden elődjénél. Az építkezés számára az Aranyház…

Lupercalia!

Kép

Schliemann Homéroszról

Kép
"Ami engem illet, feleslegesnek tartom, hogy kísérletet tegyek annak a feladatnak a megoldására, amelyen már annyian hajótörést szenvedtek; beérem Homérosz halhatatlan költeményeivel úgy, ahogy vannak- a világ legmagasabban szárnyaló. legnemesebb irodalmának első gyümölcseit és minden eljövendő idők költői ihletének forrását látva bennük."

Iliász: tizenharmadik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Tizenharmadik ének: Harc a hajóknál (1-837)
    Poszeidón Szamosz hegyén ül, ahonnan szemmel tudja tartani az eseményeket. Nem tűrheti tovább, hogy ölik az akhájokat: felölti arany vértjét és befogja pompás tengeri lovait (tengeri szörnyek) és útnak indul. Egy kis érdekesség, hogy Poszeidón úgy közlekedik a tengeren, hogy a víz kettéválik előtte, amerre megy. Az imbroszi szigetek közt kiköt, Tenedosz közelében, leparkolja lovait.     A trójaiak már biztosak benne, hogy az egész akháj hadiflottát elpusztíthatják, amikor Poszeidón kilép a tengerből és Khalkhászéhoz hasonló hangon a két Aiászt biztatja, hogy eszükbe ne jusson menekülni, hanem harcoljanak. Poszeidón kénytelen titkon biztatni a görögöket, mert bár Zeusz testvére, mégis Zeusz született hamarább, ezért hatalmasabb is Poszeidónnál. Erőt és bátorságot csepegtet a szívükbe, majd sólyom képében elrepül. Telamón fia Aiász ismerte fel, hogy egy isten szólt hozzájuk.     Aiász az elkeseredett harcosokat új lelkesedére buzdít…

#2

Kép

Színház az egész világ!

Kép

Iliász: tizenkettedik ének- hogy legyen kedved elolvasni

Tizenkettedik ének: A fal megostromlása (1-471)
   Apollón és Poszeidón a folyókat egybeterelik és hatalmas árvízzel ostromolják Trója falait. Hektór megostromolja az akháj falakat, bár hatalmas árok védi, és ezt nem tudják a lovakkal átugratni. Púlüdamász javasolja, hogy szálljanak le a lovakról és gyalogszerrel folytassák az ostromot. Az ostromlók: Kebrionész, Párisz, Alkathoosz, Agénór, Helenosz, Déiphobosz, Ásziosz Hürtakidész, Aineiász, Arkhelokhosz és Akamász. Szarpédón Glaukosszal megy, ők is a falakat ostromolják. Falanxba fejlődve indulnak a görögök ellen. Egyedül Ásziosz Hürtakidész az, aki nem hajlandó lerakni a harci szekerét, a sorok élére tör, ám ez csak arra elég, hogy Ídomeneusz dárdájába beleszaladjon.    A kapukat két görög hős őrzi: Polüpoithész és Leonteusz. Újabb trójai ostromlók tűnnek fel: Ásziosz, Íamenosz, Oresztész, Ásziadész Adamász, Thoón és Oinomaosz. A védők hatalmas köveket dobálnak le a bástyákról a trójaiakra. Polüpoithész hősiesen védi a kaput, me…

#1

Kép

A világ görög szemmel

Kép

Devecseri Gábor emlékére

Kép
Devecseri Gábor, az antik szellem modern kori példaképe a számomra. Ezt a kis megemlékezést szeretném az ő emlékének szentelni, mert számtalan boldog órát tölthettem az antik világban, az ő szemén keresztül nézhettem a Trójánál partra szálló akháj seregeket.
   Aligha lehetett szebb, daliásabb férfit elképzelni, mint a harmincöt-harminchat éves Devecseri Gábort alezredesi egyenruhában, ahogy ott áll akár a katonai főiskola katedráján, akár az Írószövetség elnöki asztalánál, homlokába hulló fekete hajfürtjét hátrasimítva tanít vagy magyaráz vagy cseveg akár görög mondai hősökről, akár szovjet költőtársakról, akár kultúrpolitikai napi feladatokról, ide-oda csapongva latin közmondások, a marxizmus klasszikusaiból vett idézetek és felettébb erotikus hasonlatok között. A nők - minden korosztályból - elragadtatottan lelkesedtek érte, és ő tréfát és áhítatot vegyítve lelkesedett minden nőért. A férfi barátok szívük mélyéig szerették, akkor is, amikor éppen mérgesek voltak rá, aká…