Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2013

Képes latin bölcseletek 5.

Kép

Aiszkhülosz: Oltalomkeresők

Ötven szűz királylány menekül vad tempóban a Nílus mellől, hogy eljusson őseik földjére, Argosz szigetére. De milyen szörnyűség elől oldhattak kereket ily mélységes egyetértésben? Hisz szépek, fiatalok, sikeresek. Csak nem egy tűzokádó sárkány üldözi őket erőspistás leheletével? Vagy netán Héra-küldötte bögöly döfködi tomporukat, mint argoszi ősüket, Iót? Nem az olimposzi istenek sokkal kreatívabbak annál, semhogy kétszer ugyanazt a poént elsüssék szegény halandókon. A lányok vőlegényeik elől inaltak el, apjuk, Danaosz király vezetésével. Fáradtan huppannak le Argosz nagyhatalmú isteneknek emelt szentélyénél. Ezzel bele is keverik magánéleti problémájukba a békés szigetet. Szegény Argosz lakói aznap arra ébrednek, hogy meg kell védeniük ezt az ötven csajt, plusz aput, akárki is üldözi őket, különben az istenek büntetése hullhat rájuk, ha nem veszik őket oltalmukba. Persze Pelaszgosz, az argoszi király, ilyen fontos kérdésben nem dönt egyedül, mert itt demokrácia van ám, kérem! Össze i…

Euripidész: Iphigénia Auliszban

Ronda szelek fújnak Auliszban. A Trójába igyekvő görög sereg képtelen kihajózni. A Helené-visszaszerző hadművelet elmaradni látszik. Kalkhász, a jós, madarak röptét kérdezi, füstbe bámul, belekben turkál. Feszült a hangulat. Ahol fegyver van a kézben, ott előbb-utóbb harc lesz. Gyorsan közös ellenség kell, mielőtt Hellász népe egymásnak esne. Kalkhász ceremóniái szóra bírják az Olimposz isteneit. Egy szűz vére kell nekik. Nem is akárkié, hanem Iphigéniáé, Agamemnonnak, az egyesített görög seregek vezetőjének lányáé. Zeuszék sosem fukarkodnak a konfliktushelyzetek megteremtésével. Ne várja itt senki Godot-t! Agamemnon választás előtt: apa vagy hadvezér? Család vagy karrier? Naná, hogy az utóbbi. Már akkor se az volt az irigylésre méltó, aki otthon, tisztességben nevelgette fel gyermekét. Akiről nem szóltak a hírek, a hősi énekek, előbb felismerhetetlen árnnyá, majd teljesen láthatatlanná vált a középszerűekre boruló feledésfátyol mögött. Európai kultúránk elvetett magjánál járunk. Cse…

Szimónidész: A Plataiai csata emlékére

Kép
Mind, kik e táj közepén, dúsforrású Ephürében
   laknak, a harci erény jónevü mesterei,
vagy Glaukosz földjén, a korinthoszi vár közelében,
   így örökítik meg nagy hadi tetteiket:
égbeszökő arany emlékkel. Hadd kapja a gyors hír
   szárnyra dicső nevüket s hősi elődeikét.

(Kerényi Grácia fordítása)

Képes latin bölcseletek 4.

Kép

Aurelius Bitus és a fia, a hadiapród

Kép
D(is) M(anibus)./Aur(elio) Bito corn(icini) leg(ionis) II Ad(iutricis)/ stip(endiorum) XVLLL bello desi(derato) vixsit (!)/ ann(is) XXXVIII m(ensibus) III etVital(i) filio/ vix(it) ann(is) IIII m(ensibus) XI d(iebus) XVIII et Bitill(a)e/ fili(ae) et Dalmatio filio et Quintili/liano pilio (!) posu(it) Aurelia Qu(i)n/tilila coniu(gi) et filibus suis me/moriam.
A halotti isteneknek. Aurelius Bitusnak, a legio II Adiutrix kürtösének, aki 18. szolgálati évében eltűnt a háborúban; 38 évet és 3 hónapot élt; és fiának, Vitalisnak, aki 4 évet, 11 hónapot és 18 napot élt és leányának, Bitillának és Dalmatius fiának és Quintililianus fiának. Aurelia Quintilila állította a sírkövet férje és gyermekei emlékezetére.
A sírkő oromzatában rozetta és akanthuslevéldísz található. Két oldalán palmettás sarokakrotérionok. A képmező domborműve az elhunyt apát és kis posztmanensen mellette álló fiát ábrázolja katonai viseletben:öves tunica, vállukon köpeny, kezükben irattekercset tartanak, az apánál kürt és f…

Gondolatok a Birodalomról lll.

Kép
A rabszolgaság kérdése lett idővel Róma egyik legsúlyosabb problémája, de a köztársaság idejében ez még nem volt annyira kritikus, mert igazán a hódító háborúk után áramlott annyi rabszolga Rómába, hogy a kérdés kezelhetetlenné vált. Ebben az időben a konfliktus a plebejusok és a patríciusok között feszült, a folyamatos küzdelem tárgya a termőföld és a politikai hatalom birtoklása volt. Ez a feszültség lázadásba torkollott, aminek eredményeként megszületett a néptribunusi intézmény. A plebs, a köznép így képviseltetve lett. De természetesen ez nem volt elég. A plebejusok mind többet és többet követeltek, így fokozatosan elérték, hogy az egyik consult a plebejusok közül kell választani, majd az elkobzott földterületekből is ugyanolyan részesedést kaptak, mint a patríciusok.    Ennek a viszálynak Róma látta kárát, az ellentétek meggyengítették a köztársaságot. Mégis, egy váratlan végkifejlet megoldotta ezt a konfliktust: a meggazdagodott plebejusok és a vagyonos patríciusok egy új …

Tél az amfiteátrumban

Kép
Kicsit megkésve ugyan, de végre elkészültem a téli fotókkal. Ha tél, akkor havas amfiteátrum! Tavaly is készítettem havas fotókat, de akkor elég későn mentem ki, más sötétedett, nem tudtam igazán jó fotókat készíteni. Idén viszont már délelőtt útnak indultam, és ragyogó fehér paplanba burkolt amfiteátrumban gyönyörködhettem!


Képes latin bölcseletek 3.

Kép