Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2013

Gladiátorszobrok

Kép

Latinul és magyarul 10.

Kép
Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet.
A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni.
(Cicero) 

Római ünnepek: Lupercalia

Terentius Varro a De lingua Latina című munkájában összefoglalja azokat az ünnepeket, amelyeket az ő korában megtartottak, vagy ismertek. Sok ünnep eredete már az ő korában is homályba borult, az ismeretlen eredetet sokszor etimológiai magyarázattal értelmezi. A Lupercalia összetett ünnep, a pontos célját akkor sem tudták. Tisztító szertartás, beavatás, termékenységi rítus. Ez a három egyszerre és külön- külön is megfigyelhető, összetevői a Lupercalia ünnepének.    A FEBRUM szó szabin nyelven megtisztulást jelent, február hónapra jellemzőek a tisztító jellegű ünnepek. Azt a kecskebőr korbácsot, amivel megverik a fiatal lányokat, FEBRUMNAK nevezték, az ünnepséget FEBRUATIÓNAK.Varro ezen elméletén alapul Ovidius Fasti című munkája, a költői naptár sorra veszi az év ünnepeit.     A Lupercalia állandó ünnep -feriae stativae- az év ugyanazon napján ünnepelték.     A Lupercalia napján a Capitolinus- domb tövében fekvő Lupercal- barlangban találkozott az ünnepet szervező Lupercus- papok két …

Római ünnepek: Faunalia

A római Faunalia Faunus isten ünnepe, benne az erdők, mezők istenét tisztelték. A pásztorok mulatságokat rendeztek az isten tiszteletére, aki hitük szerint a marhák tenyésztését előremozdítja és a ragadozó állatoktól megvédi a nyájat. Ez a kettősség az ünnepben is tükröződik: egyfelől termékenységi ünnep, másfelől tisztító szertartás. Szervesen kapcsolódik a Lupercaliához, Lupercus ünnepéhez.    A néphit szerint éjjelenként a házba lopózik és rossz álmokkal gyötri az embereket (Incubus- ez a középkori népi babonákban erősen továbbélő hiedelem).     Faunus isten felesége Fauna -Bona Dea, a "jó istennő"- ő eredetileg a mezők áldó istennője. Később egyéb női kérésekkel is fordultak hozzá, kifejezetten egy női istennő lett. Tiszteletére a nők éjjel áldozatot mutattak be, de a szertartáson csakis nők vehettek részt, ebből a férfiak kimaradtak!    A farkaskergető nyájőrző maga Lupercus, szentélye a Lupercal. Rómában a Palatinus- domb híres barlangja a szentély, ez Róma egyik legré…

Szophoklész: Aiasz

Kép
Javaslom, bármennyire is furcsán hangzik egy görög dráma esetén, első körben hámozzuk le az isteni jelenlétet a történésekről.
Aiasz megőrül. Vagy inkább csak bekattan. A két Atreida, Menelaosz és Agamemnon, nem neki adják a meghalt Akhilleusz fegyverzetét, hanem Odüsszeusznak. Aiasz úgy érzi, ez a jutalom neki járt volna, hisz a meghalt után ő a legjobb harcos. A két vezér megszégyenítette. Nyilvánosan megalázták az argoszi sereg előtt. Bosszúra vágyva ragad fegyvert. Tűrhetetlen, hogy figyelmen kívül hagyják, mennyi mindent megtett értük a trójai harcokban. Vérszomjasan tör a két főnök és kebelbarátjuk, Odüsszeusz életére. Megkínzásukkal, halálukkal kíván elégtételt venni.
Napi hírek aktuális témája. A mellőzött dolgozó, vélt vagy valós sérelmeiért, kollégái, főnökei ellen fordul, majd önkezével vet véget életének. Drámánk vége is ez: Aiasz öngyilkossága.
A történetben azonban váratlan tényezők is teret kapnak. Ez az a pont, ahonnan az isteni jelenléttől és beavatkozástól már nem teki…

Képes latin bölcseletek 2.

Kép

Gladiátorok kőbe vésve

Kép

A gladiátorok felszerelése - sisakszemle

Kép
A gladiátor sisakja - talán a legfontosabb része. No, nem a védelem szempontjából, sokkal inkább a nézők miatt. Az egyik legkönnyebben felismerhető része. És mindemellett üzenetet is hordoz. 'Rettegjetek tőlem!' 'Mert sokkal nagyobb vagyok és félelmetesebb, mint gondolnátok!' Ábrák és motívumok gazdag gyűjteményét kínálják nekünk ma is - érdemes elidőzni ezeken a pompásan kidolgozott remekműveken. Hogy milyen érzés lehetett viselni? Hát...Szapphó: Hérához

Kép
Állj fejem mellé, mikor álmodom, szent
Héra úrasszony, gyönyörű alakban,
mint az Átreusz két fia látta, esdvén,
     képed, a két úr,

épp mikor Tróját leigázta karjuk;
és Szkamandrosztól mikor útrakeltek,
otthonukba vissza elérni nékik
     nem lehetett még,

míg nem áldoztak neked és uradnak
és Thüóné hőnszeretett fiának.
Éppenúgy kérlek könyörögve, úrnő:
     hadd tegyem újra

Leszboszomban szép hivatásom, ismét
drága szűzek közt, kiket annyi táncra,
dalra oktattam, mikor ünneped jött
     szent örömével.

Mint a két Átreusz-ivadék hajóit
visszajuttattad honi partra, kérlek:
engem is vígy vissza hazámba, Héra,
     légy kegyes úrnőm.

(Devecseri Gábor fordítása)