2013. február 20., szerda

Latinul és magyarul 10.

Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet.

A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni.

(Cicero) 


2013. február 16., szombat

Római ünnepek: Lupercalia

   Terentius Varro a De lingua Latina című munkájában összefoglalja azokat az ünnepeket, amelyeket az ő korában megtartottak, vagy ismertek. Sok ünnep eredete már az ő korában is homályba borult, az ismeretlen eredetet sokszor etimológiai magyarázattal értelmezi. A Lupercalia összetett ünnep, a pontos célját akkor sem tudták. Tisztító szertartás, beavatás, termékenységi rítus. Ez a három egyszerre és külön- külön is megfigyelhető, összetevői a Lupercalia ünnepének.
   A FEBRUM szó szabin nyelven megtisztulást jelent, február hónapra jellemzőek a tisztító jellegű ünnepek. Azt a kecskebőr korbácsot, amivel megverik a fiatal lányokat, FEBRUMNAK nevezték, az ünnepséget FEBRUATIÓNAK.Varro ezen elméletén alapul Ovidius Fasti című munkája, a költői naptár sorra veszi az év ünnepeit. 
   A Lupercalia állandó ünnep -feriae stativae- az év ugyanazon napján ünnepelték. 
   A Lupercalia napján a Capitolinus- domb tövében fekvő Lupercal- barlangban találkozott az ünnepet szervező Lupercus- papok két csoportja. A Lupercus- papok, a nemesi származású fiatalemberek, bakot és kutyát áldoztak. Ezek ritkán szerepelnek áldozati állatként, valószínűleg a farkas helyettesítésére áldoztak kutyát, mert egy értelmezés szerint ez a nyájat veszélyeztető farkasok távol tartásának rítusa. Az áldozati állatok vérével bekenték a két vezető homlokát, ezt azonnal lemosták egy tejbe áztatott gyapjúcsomóval. Erre a két vezetőnek hangosan fel kellett kacagnia, ahogyan az újszülött is felsír. 
   Ezután a papi csoportok közös lakomája következett, majd a nagy érdeklődére számot tartó futás. A Palatinus- domb tövében egy meghatározott útvonalon meztelenül futottak a Lupercus- papok, miközben az eléjük kerülőket megcsapkodták egy kecskebőr szíjjal. A néphit szerint az asszonyok, ha eddig meddők voltak, a csapkodás után bízhattak a gyermekáldásban, ezért nem is menekültek el az ütlegelés elől. 
   Rengeteg értelmezés és magyarázat van az ünneppel kapcsolatban, eltérő értelmezések és különböző indokok. Szóval lehet vitatkozni,igyekeztem a fő csapás mentén haladni.
   Egy értelmezés szerint ez az ifjak felavatási rítusa a "férfitársaságok" tagjai közé. A felavatandó ifjúnak gyermeki mivoltában kell meghalnia, hogy felnőtt férfiként születhessen újjá.
   Másfelől termékenységi rítus: a Lupercus- papok a termékenységet szimbolizáló kecskebakot a szíjjal jelenítik meg, az állat fergeteges nemzőerejét pedig a bőrével való érintkezéssel adják át a nőknek. És kik lennének alkalmasabbak a nemzőerő átadására, mintsem a frissen férfivá avatott ifjak? 

2013. február 13., szerda

Római ünnepek: Faunalia

   A római Faunalia Faunus isten ünnepe, benne az erdők, mezők istenét tisztelték. A pásztorok mulatságokat rendeztek az isten tiszteletére, aki hitük szerint a marhák tenyésztését előremozdítja és a ragadozó állatoktól megvédi a nyájat. Ez a kettősség az ünnepben is tükröződik: egyfelől termékenységi ünnep, másfelől tisztító szertartás. Szervesen kapcsolódik a Lupercaliához, Lupercus ünnepéhez.
   A néphit szerint éjjelenként a házba lopózik és rossz álmokkal gyötri az embereket (Incubus- ez a középkori népi babonákban erősen továbbélő hiedelem). 
   Faunus isten felesége Fauna -Bona Dea, a "jó istennő"- ő eredetileg a mezők áldó istennője. Később egyéb női kérésekkel is fordultak hozzá, kifejezetten egy női istennő lett. Tiszteletére a nők éjjel áldozatot mutattak be, de a szertartáson csakis nők vehettek részt, ebből a férfiak kimaradtak!
   A farkaskergető nyájőrző maga Lupercus, szentélye a Lupercal. Rómában a Palatinus- domb híres barlangja a szentély, ez Róma egyik legrégibb szentélye. A Tiberis szigetén is kapott templomot, amelynek felavatása február 13-ára esett.

2013. február 9., szombat

Szophoklész: Aiasz

Javaslom, bármennyire is furcsán hangzik egy görög dráma esetén, első körben hámozzuk le az isteni jelenlétet a történésekről.
Aiasz megőrül. Vagy inkább csak bekattan. A két Atreida, Menelaosz és Agamemnon, nem neki adják a meghalt Akhilleusz fegyverzetét, hanem Odüsszeusznak. Aiasz úgy érzi, ez a jutalom neki járt volna, hisz a meghalt után ő a legjobb harcos. A két vezér megszégyenítette. Nyilvánosan megalázták az argoszi sereg előtt. Bosszúra vágyva ragad fegyvert. Tűrhetetlen, hogy figyelmen kívül hagyják, mennyi mindent megtett értük a trójai harcokban. Vérszomjasan tör a két főnök és kebelbarátjuk, Odüsszeusz életére. Megkínzásukkal, halálukkal kíván elégtételt venni.
Napi hírek aktuális témája. A mellőzött dolgozó, vélt vagy valós sérelmeiért, kollégái, főnökei ellen fordul, majd önkezével vet véget életének. Drámánk vége is ez: Aiasz öngyilkossága.
A történetben azonban váratlan tényezők is teret kapnak. Ez az a pont, ahonnan az isteni jelenléttől és beavatkozástól már nem tekinthetünk el.
Nem mindenki őrül meg attól, hogy valami csúfság történik vele. Szükséges lehet némi isteni segédlet hozzá, egy gyengéd hátbavágás a szakadék szélén. Pallasz Athéné alaposan megorrolt Aiaszra. A nagy harcos azt gondolta, az ő képességeivel már nincs szüksége istenekre, hisz amit tud, az már maga is isteni. Hübriszt követett el. Nagy volt az arca. Ráadásul Pallasz Athéné személyes kis kedvence Odüsszeusz. Csak nem fogja hagyni, hogy ez a barom legyilkolja?! Nem, haljanak inkább a barmok! Aiaszt istenszabta őrülete az argoszi csapatok kincstári nyájához vezérli, ahol nagyon csúnya mészárlást végez. Sőt, néhány egyedet meg is kínoz. Ilyen különös elbánásban részesíti az általa Menelaosznak, Agamemnonnak és Odüsszeusznak nevezett birkákat. Dolga végeztével Pallasz Athéné fellebbenti a legjobb katonából lett kiváló hentes előtt a vörös függönyt. Aiasz szájából újra metrum hallik. A normális görögök így beszélnek.
Mit tehet egy hős, ha ekkora baklövést követ el? Hogyan kerülhet így a többiek szeme elé? Ez a szégyen már túl sok szegény Aiasznak. Kardjába dönti életét.
Fennmaradt a levegőben a kérdés: valóban a legerősebb harcos a legjobb vagy szükségesek ehhez más tulajdonságok is? Például, nem tör társai életére, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretné. Vagy "leleményes" és kitalál egy falovat, amivel végül sikerül bevenni Tróját.
Szophoklész a dráma végén megadja válaszát. Amikor a feldühödött Atreidák nem engedik Aiasz fiának, hogy apját eltemesse, Odüsszeusz az, ki jobb belátásra bírja őket. Benne megvan a nagyság, hogy ne csak az ellenségét lássa Aiszban, hanem képes legyen adózni a nagy harcos, a sorsüldözte ember emléke előtt. Az más kérdés, hogy nagyvonalúsága csak akkor bukkan felszínre, amikor őt már semmi veszély nem fenyegeti. Leleményes Odüsszeusz volt a földkerekség egyik legzseniálisabb politikusa.


2013. február 4., hétfő

A gladiátorok felszerelése - sisakszemle

   A gladiátor sisakja - talán a legfontosabb része. No, nem a védelem szempontjából, sokkal inkább a nézők miatt. Az egyik legkönnyebben felismerhető része. És mindemellett üzenetet is hordoz. 'Rettegjetek tőlem!' 'Mert sokkal nagyobb vagyok és félelmetesebb, mint gondolnátok!' Ábrák és motívumok gazdag gyűjteményét kínálják nekünk ma is - érdemes elidőzni ezeken a pompásan kidolgozott remekműveken. Hogy milyen érzés lehetett viselni? Hát...
2013. február 1., péntek

Szapphó: Hérához

Állj fejem mellé, mikor álmodom, szent
Héra úrasszony, gyönyörű alakban,
mint az Átreusz két fia látta, esdvén,
     képed, a két úr,

épp mikor Tróját leigázta karjuk;
és Szkamandrosztól mikor útrakeltek,
otthonukba vissza elérni nékik
     nem lehetett még,

míg nem áldoztak neked és uradnak
és Thüóné hőnszeretett fiának.
Éppenúgy kérlek könyörögve, úrnő:
     hadd tegyem újra

Leszboszomban szép hivatásom, ismét
drága szűzek közt, kiket annyi táncra,
dalra oktattam, mikor ünneped jött
     szent örömével.

Mint a két Átreusz-ivadék hajóit
visszajuttattad honi partra, kérlek:
engem is vígy vissza hazámba, Héra,
     légy kegyes úrnőm.

(Devecseri Gábor fordítása)