Bejegyzések

#78

Kép

Udvarhelyi Dénes: Aquincumi elégia

Kép
Még mindig megvan az a rossz szokásom, hogy mindent - MINDENT - elolvasok, ami 'rómás', az 'aquincumos' dolgokat meg válogatatlanul. Legyen egy szállodai reklám, tanulmány, bármi, amiben szerepel a kulcsszó: olvasom. Ez természetesen sok jót és sok rosszat is hozott az életembe. Ideje lenne szelektálnom.    Udvarhelyi Dénes könyve is így került a kezembe: a címe miatt. Nem bánom, ez a jó dolgok közé tartozik. Nagyon is jó. Talán túlságosan is. Ennek kapcsán merült fel bennem a következő gondolat.   A régi rendszerben született ókori témájú szórakoztató irodalom közös sajátja a szereplők karaktere. Mindannyian tiszták és ártatlanok, a katonák szabad idejükben írnak, a szépséges lányok olvasnak és görögül tanulnak, a helytartók pedig a lakomákon megkönnyezik a legszebb verseket. Értem én, hogy tanító célzatú a dolog. Jónak is tartom, senkinek sem fájt, ha valami szépet és magasztosat olvasott, még akkor sem, ha tudta, hogy nem igaz (legalábbis erősen idealizált). Végül is…

Szókincsbővítés

Kép

Mi és a régiek

Kép
"Classics is a subject that exists in the gap between us and the world of the Greeks and Romans. The question raised by Classics are the questions raised by our distence from 'their' world, and at the same time by our closeness to it, and by its familiraity to us. In our museums, in our literature, languages, culture and was of thinking. The aim of Classics is not only to discover or uncover the ancient world (though that is part of it, as the rediscovery of Bassae, or the excavation of the furthest outposts of the Roman Empire on the Scottish borders, shavs). It's aim also to define and debate our relationship to that world."
Mary Beard&John Henderson: Classics - A Very Short Introduction

Iulius Caesar halála (video)

Kép

Február eseményei

Kép
Február 1.KALENDIS FEBRUARIIS
DIES IUNONIS SOSPITAE ünnepe
Február 2.ANTE DIEM IV NONAS FEBRUARIAS
Február 3.ANTE DIEM III NONAS FEBRUARIAS
Február 4.PRIDIE NONAS FEBRUARIAS
LUCIUS SEPTIMIUS SEVERUS halála (i.sz.211.)
Február 5.NONIS FEBRUARIIS
A Captoliumi CONCORDIA templom felszentelésének ünnepe
Február 6.ANTE DIEM VIII IDUS FEBRUARIAS
Február 7.ANTE DIEM VII IDUS FEBRUARIAS
Február 8. ANTE DIEM VI IDUS FEBRUARIAS
Február 9.ANTE DIEM V IDUS FEBRUARIAS
Február 10.ANTE DIEM IV IDUS FEBRUARIAS
Február 11.ANTE DIEM III IDUS FEBRUARIAS
LUDI GENIALICI (a Geniusok tiszteletére rendezett ját.)
Február 12.ANTE DIEM II IDUS FEBRUARIAS
LUDI GENIALICI második napja
Február 13.IDIBUS FEBRUARIIS
Február Idusa Iuppiternek szentelt nap
FAUNALIA ünnepe
PARENTALIA ünnepe (február 13 - 21)
FAUNUS templomának felszentelési ünnepe
Február 14.ANTE DIEM XVI KALENDAS MARTIAS
Február 15. ANTE DIEM XV KALENDAS MARTIAS
LUPERCALIA ünnepe
SZÓKRATÉSZT halálra ítélik (i.e.399)
Február 16.ANTE DIEM XIV KALENDAS MARTIAS
VITORIA és NIKÉ győz…